Portugalczycy chcą powrotu monarchii

Jak informuje portal forsal.pl:

Grupa kilkudziesięciu znanych portugalskich intelektualistów i artystów opublikowała manifest wzywający do przywrócenia w tym kraju monarchii. Autorzy apelu twierdzą, że w Portugalii republika w ciągu ponad 100 lat funkcjonowania nie zdała egzaminu

Sympatycy monarchii obarczyli ustrój republikański winą za dramatyczny stan portugalskiej gospodarki, problemy społeczne oraz słabość systemu politycznego. W manifeście opublikowanym w internecie uznali, że tylko rządy króla mogą wyprowadzić kraj z kryzysu.

„Potrzebujemy dziś pilnie jako głowy państwa kogoś, kto służy krajowi, a nie czerpie z niego korzyści” – oznajmili.

Autorzy manifestu, określający się jako „zaangażowani obywatele Portugalii”, oceniają, że ich kraj powinien, w ślad za sąsiednią Hiszpanią, przywrócić władzę królewską. Niezbędne jest rozpoczęcie debaty publicznej w sprawie zmiany ustroju politycznego – piszą, wskazując na księcia Bragancy Duarte Pio jako „jedynego prawowitego następcę tronu”.

Komentarz: Jedyna informacja, która może budzić niepokój to uznanie przez „zaangażowanych obywateli Portugalii” za wzór dla przyszłej portugalskiej monarchii rozwiązań przyjętych przez Królestwo Hiszpanii. „Monarchia” hiszpańska poza zewnętrzną formą nie ma nic wspólnego z instytucją tradycyjnej monarchii, a bliżej jest jej do systemu kanclerskiego.

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Portugalczycy chcą powrotu monarchii”

  1. …raczej do kanclerskiego, skoro rządzą kolejni premierzy, a Jan Karol nie przejawia nie tylko własnej inicjatywy, ale nawet nie zajmuje stanowiska wobec przedkładanych mu projektów/decyzji.

  2. Wydaje mi się, że jeśli autorzy obiecują sobie po monarchii poprawę stanu gospodarki, to nie postulują wprowadzenia dekoracji w koronie. Należałby chyba czytać to tak: na wzór Hiszpanii, wprowadźmy monarchię (forma), ale kompetencje króla (treść) niech pozwolą mu na sanację gospodarki.

  3. „W manifeście opublikowanym w internecie uznali, że tylko rządy króla mogą wyprowadzić kraj z kryzysu.” – być może to jest wskazówka. Natomiast kwestia tego co w systemach demokratycznych uznaje się za „rządy króla” jest dość szerokim rozumieniem tego pojęcia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *