Przypominamy o naborze tekstów do „Pro Fide Rege et Lege”

Szanowni Czytelnicy,

przypominamy, że tematem przewodnim kolejnego numeru „Pro Fide Rege et Lege” będzie: „Konserwatyzm południowoamerykański”.

Do 30 września oczekujemy na teksty (artykuły naukowe, recenzje, tłumaczenia) do najnowszego numeru „Pro Fide Rege et Lege”. Swoje propozycje prosimy przesyłać na adres mailowy: ameller23@gmail.com.

Jednocześnie prosimy przestrzegać podanych poniżej wytycznych technicznych, gdyż ich niespełnienie będzie skutkować odesłaniem autorowi tekstu w celu dokonania poprawek.

Arkadiusz Meller

Zastępca redaktora naczelnego „Pro Fide Rege et Lege”

Wskazówki techniczne dla autorów:

* tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: Times New Roman, czcionka 12 pkt z odstępem 1,5 wierszowym;

* omówienia i recenzje nie powinny przekraczać 5 stron;

* w artykułach nie należy stosować żadnego formatowania ani wyróżnień graficznych;

* kolejne części artykułów powinny być opatrzone śródtytułami, przy czym nie należy ich numerować;

* cytatów w tekście oraz w przypisach nie należy wyróżniać kursywą, powinny one być umieszczone w cudzysłowie;

* pisać należy II Rzeczpospolita (nie: Rzeczypospolita) Polska, III Rzesza itd.;

* przyjmuje się następujący sposób zapisu dat: 3 lipca 1985 r.;

* stosuje się zapis: lata 90. XX w. (forma: lata 90-te jest błędna);

* zapisuje się: XX w., nie 20. w. czy dwudziesty wiek;

* okresy, np. 1939–1945, łączy się pauzą bez spacji, podobnie strony dzieła, np. s. 11–20.;

* stosuje się skróty i skrótowce słownikowe, takie jak: godz., kg, ha, płk, dr, itd.;

* liczebniki (do liczby dziesięć) pisze się słownie; przy wyliczeniu – cyframi; stosuje się skróty: tys., mln, mld, jeżeli występują pełne tysiące (np. 47 tys.), w innym wypadku posługuje się cyframi (np. 46 305); w liczebnikach czterocyforowych i wyższych wprowadzamy w zapisie

spacje (np. 45 300, 4 400 433);

* kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne;

* każdy artykuł musi posiadać streszczenie maksymalnie na 1 stronę, napisane w języku angielskim, a także być opatrzony wykazem słów kluczowych w języku polskim (5) i języku angielskim (5);

* tytuły książek pojawiające się w tekście pisze się bez kursywy, „biorąc” dany tytuł w cudzysłów;

* przypisy: pisze się na dole strony;

* każdy przypis kończy się kropką;

* używa się skrótów łacińskich (ibidem, idem, passim);

* w przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł pisany kursywą, rok, kolejny

numer i stronę(-y);

* nazwy czasopism piszemy umieszcza się w cudzysłowie;

* przy źródłach internetowych wskazuje się: autora, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze ścieżki i datę dostępu, np. [dostęp dn. 07.12.2013 r.].

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przypominamy o naborze tekstów do „Pro Fide Rege et Lege”

Szanowni Czytelnicy,

przypominamy, że tematem przewodnim kolejnego numeru „Pro Fide Rege et Lege” będzie: „Konserwatyzm południowoamerykański”.

Jeszcze przez dwa tygodnie (do 30 września) oczekujemy na teksty (artykuły naukowe, recenzje, tłumaczenia) do najnowszego numeru „Pro Fide Rege et Lege”. Swoje propozycje prosimy przesyłać na adres mailowy: ameller23@gmail.com.

Jednocześnie prosimy przestrzegać podanych poniżej wytycznych technicznych, gdyż ich niespełnienie będzie skutkować odesłaniem autorowi tekstu w celu dokonania poprawek.

Arkadiusz Meller

Zastępca redaktora naczelnego „Pro Fide Rege et Lege”

Wskazówki techniczne dla autorów:

* tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: Times New Roman, czcionka 12 pkt z odstępem 1,5 wierszowym;

* omówienia i recenzje nie powinny przekraczać 5 stron;

* w artykułach nie należy stosować żadnego formatowania ani wyróżnień graficznych;

* kolejne części artykułów powinny być opatrzone śródtytułami, przy czym nie należy ich numerować;

* cytatów w tekście oraz w przypisach nie należy wyróżniać kursywą, powinny one być umieszczone w cudzysłowie;

* pisać należy II Rzeczpospolita (nie: Rzeczypospolita) Polska, III Rzesza itd.;

* przyjmuje się następujący sposób zapisu dat: 3 lipca 1985 r.;

* stosuje się zapis: lata 90. XX w. (forma: lata 90-te jest błędna);

* zapisuje się: XX w., nie 20. w. czy dwudziesty wiek;

* okresy, np. 1939–1945, łączy się pauzą bez spacji, podobnie strony dzieła, np. s. 11–20.;

* stosuje się skróty i skrótowce słownikowe, takie jak: godz., kg, ha, płk, dr, itd.;

* liczebniki (do liczby dziesięć) pisze się słownie; przy wyliczeniu – cyframi; stosuje się skróty: tys., mln, mld, jeżeli występują pełne tysiące (np. 47 tys.), w innym wypadku posługuje się cyframi (np. 46 305); w liczebnikach czterocyforowych i wyższych wprowadzamy w zapisie

spacje (np. 45 300, 4 400 433);

* kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne;

* każdy artykuł musi posiadać streszczenie maksymalnie na 1 stronę, napisane w języku angielskim, a także być opatrzony wykazem słów kluczowych w języku polskim (5) i języku angielskim (5);

* tytuły książek pojawiające się w tekście pisze się bez kursywy, „biorąc” dany tytuł w cudzysłów;

* przypisy: pisze się na dole strony;

* każdy przypis kończy się kropką;

* używa się skrótów łacińskich (ibidem, idem, passim);

* w przypadku czasopism należy podać autora artykułu, tytuł pisany kursywą, rok, kolejny

numer i stronę(-y);

* nazwy czasopism piszemy umieszcza się w cudzysłowie;

* przy źródłach internetowych wskazuje się: autora, tytuł (jeśli nie ma to należy nadać), dokładny adres ze ścieżki i datę dostępu, np. [dostęp dn. 07.12.2013 r.].

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *