Rezolucja zgromadzenia przeciwko wojnie domowej na Ukrainie

My, Polacy nie chcemy być mięsem armatnim dla amerykańskich bankierów. Jesteśmy przeciwni jakiemukolwiek udziałowi Wojska Polskiego w jakichkolwiek działaniach NATO na Ukrainie. Ani jeden polski żołnierz nie powinien przekraczać polsko-ukraińskiej granicy. Zwracamy się przeciwko wciąganiu Polski w wojnie domową na Ukrainie, nie będziemy tolerować żadnego mieszania się NATO w konflikcie między nieukraińskimi oligarchami i ukraińskim ludem!

My, Polacy, nie widzimy możliwości uznania władz ukraińskich, które wciągają sąsiednie państwo w krwawy koszmar wojny domowej, które wywołują bratobójczą walkę i nakazują ostrzeliwać miasta ciężką artylerią i bombardować wojskowym lotnictwem.

My, Polacy, domagamy się od rządu, Sejmu i prezydenta natychmiastowego zerwania wszelkich stosunków z obecnym rządem ukraińskim – reprezentującym sobą gang morderców, gwałcicieli i złoczyńców.

My, Polacy, chcielibyśmy widzieć na Ukrainie odpowiedzialny rząd, dbający o potrzeby swoich ludzi i zdolny wypełnić swoje zobowiązania międzynarodowe. I dopóki w  Kijowie nie pojawi się taki rząd – nie wierzymy by dało się utrzymywać jakiekolwiek poprawne relacje z tamtejszą juntą, odpowiedzialną za śmierć dzieci w Donbasie.

ŻADNYCH ZWIĄZKÓW Z MORDERCAMI!

РЕЗОЛЮЦИЯ МИТИНГА 6.09.2014

Мы, польский народ, не хотим стать пушечным мясом для американских банкиров. Мы против любого участия польской армии в любых акциях НАТО на Украине. Ни один польский солдат не должен перейти польско-украинскую границу! Мы против втягивания Польши в гражданскую войну на Украине, и мы не потерпим любого вмешательства НАТО в конфликт между неукраинскими олигархами и украинским народом!

Мы, польский народ, не считаем возможным признавать властью на Украине людей, ввергнувших соседнюю страну в кровавый кошмар гражданской войны, развязавших братоубийственную бойню и приказавших расстреливать мирные города тяжелой артиллерией и бомбить их боевой авиацией.

Мы, польский народ, требуем от правительства, Сейма и президента незамедлительно разорвать всякие отношения с нынешним украинским правительством – представляющим собой банду убийц, насильников и негодяев.

Мы, польский народ, хотим видеть на Украине ответственное правительство, заботящееся о нуждах своего народа и выполняющее свои международные обязательства. И пока в Киеве не появится такое правительство – мы полагаем невозможным поддерживать какие бы то ни было отношения с хунтой, виновной в смерти детей на Донбассе.

НИКАКИХ ОТНОШЕНИЙ С УБИЙЦАМИ!

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.