Rosyjskie impresje prawosławne…

Kilka dni temu pisałem o mojej wizycie w Niżnym Nowgorodzie. O V Forum Regionów Polska – Rosja, poświęconym kulturze. Na gruncie tej wizyty chcę jednak napisać o innym fenomenie. O odradzaniu się rosyjskiego prawosławia.

Czy to jest odrodzenie masowe? Czy dotyka poszczególnych Rosjan? Czy przemienia ich dusze? W jakimś stopniu z pewnością tak. Cerkwie to są te miejsca, gdzie zawsze spotkać można po kilkanaście osób. Kiedy jednak piszę tu o prawosławnym odrodzeniu rosyjskim, to mam na myśli co innego. Mam na myśli z pewnością odradzanie się jego aspektu formalno – państwowego. Jak to wygląda?

Ano państwo odbudowuje cerkwie i na cerkwie łoży. Przedstawiciele polityki – od najwyższego po najniższy szczebel – manifestują swoje przywiązanie do prawosławia. Duchowni, biskupi, biorą udział we wszystkich oficjalnych uroczystościach publicznych i państwowych.

Duchowni i politycy mówią tu wprost i jednym głosem: tak dla rodziny. Tak dla przyrostu naturalnego (płodzić dzieci można i do 80 roku życia, nieco rubasznie żartuje eparcha gorodiecki Augustyn). Nie dla aborcji, eutanazji i wszelkich form związków partnerskich. Jaki płynie z tego wniosek?

Że polski Episkopat, podpisując w ubiegłym roku porozumienie z rosyjską Cerkwią znów wykazał się dalekowzrocznością…

Русские православные импрессии.

Священники и политики говорят здесь откровенно и одним голосом: это важно для семьи. Это важно для натурального прироста (плодить детей можно и до 80-ого года жизни, немного грубовато шутит Августин, епископ Городецкий). Не для аборта, эвтаназии и всевозможных форм партнерских связей.

Несколько дней назад я писал о моем визите в Нижний Новгород. О V Форуме Регионов Польша – Россия, посвященном культуре. На почве этого визита я хочу, однако, написать о другом феномене. О возрождении русского православия.

Массовое ли это возрождение? Или касается отдельных россиян? Изменяет ли это их души? В какой-то мере, наверное, да. Церкви – это места, где всегда можно встретить несколько человек. Когда, однако, я пишу здесь о православном русском возрождении, то я имею в виду другое. Я имею в виду возрождение его официально-государственного аспекта. Как то выглядит?

То есть государство отстраивает церкви и на церкви тратит деньги. Представители политики – от самого высокого до самого низкого уровня – манифестируют свою связь с православием. Священники, епископы, участвуют во всех официальных публичных и государственных торжествах.

Священники и политики говорят здесь откровенно и одним голосом: это важно для семьи. Это важно для натурального прироста (плодить детей можно и до 80-ого года жизни, немного грубовато шутит Августин, епископ Городецкий). Не для аборта, эвтаназии и всевозможных форм партнерских связей.

И что из этого следует? Что польский Епископат, подписывая в прошлом году договоренность с русской Церковью опять отличился дальновидность.

Jan Filip Libicki

www.facebook.com/flibicki

aw

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Rosyjskie impresje prawosławne…”

  1. Trzeba sobie uswiadomic jedna wazna rzecz, ze odrodzenie prawoslawia jest zadekretowane 🙂 , ze cerkiew prawoslawna w rosjiii to ministrestwo religii.. wczesniej na rozkaz burzono tam koscioly i wydawano bezboznika a teraz odwrotnie.. ot, taka specyfika rosji.. ostoi prawoslawia 🙂 azja w czystym wydaniu..

  2. ja tam chyba wolę specyficzne wydanie prawosławia przez „czystą azję” , niż dzicz napływającą z europy „wolnego człowieka” bez żadnego dekretu . F

  3. moment, syf naplywajacy z zachodu tez jest „zadekretowany” i w tym sensie nioczym sie nie rozni od czystej azji 🙂 tu azja i tam azja.. to maja wspolne.. ruskie dekretuja parwowjerie a zachod pedalstwo.. Sam pomysl ze mozna dekretowac takie rzeczy jest azjatycki.. Przypominam ze car Piotr zwany Wielkim 🙂 powoloal do zycia policje religijna ktora sprawdzala czy jego poddani regularnie chodza do cerkwii i przyjmuja sakramenty.. i czy to cos pomoglo dzikiej rosji? pozostala nadal azjatyckim krajem… z barem bogiem

  4. REALNY wybór jest mniej więcej taki: post-łacińśkość, czyli gender-studies/pedalstwo/lichwa/bezwarunkowe-wybaczanie-skurwysynom-i-krzywdzicielom vs. mat-fiz/step/heroizm/męstwo/prawosławie/turański-pal-dla-krzywdzicieli. Opcji: krucjatowe-rycerstwo/nieskażony-katolicyzm/męstwo/heroizm/mat-fiz nie przewidziano: najpierw sama zgniła z dobrobytu w „czasach katedr”, a potem jej „ostatni okruch” był zwalczany jako faszyzm, autorytaryzm czy inny -izm, i, jak ten niegrzeczny murzynek Bambo co nie słuchał mamy (na temat nazioli), „zdechł zajebany”.

  5. Praswoslawna rosja nie jest dla nas zadnym wyborem lecz wrogiem.. podobnie jak socjalistyczny zachod 🙂 my mamy wlasna wspaniala tradycje i musimy ja odbudowac.. to takie proste..

  6. O ile mi wiadomo, historia NIE ZNA przypadków odbudowy/zmartwychwstanie przegniłych/zdegenerowanych cywilizacji. Ścierwo/próchno nadaje sie tylko na nawóz dla młodych, prężnych, ŻYWYCH organizmów. Christianitas zaraziła się syfem lichwy i hipokryzji (miała je zresztą od samego początku jako WADLIWY LETALNY GEN), zdechła, zgniła, a jej zlewaczałe ścierwo cuchnie padliną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *