Święcicki/Wielomski (red.): Od Christianitas do Unii Europejskiej Historia idei zjednoczenia Europy (PDF do pobrania)

Redakcja naukowa Łukasz Święcicki, Adam Wielomski – Od Christianitas do Unii Europejskiej Historia idei zjednoczenia Europy (PDF do pobrania)

Aby rozpocząć pobieranie proszę użyć tego odnośnika: Christianitas – druk 20.07.2015

Spis treści:

Przedmowa ……………………………………………………………………………….. 7

Jacek Bartyzel

O nowe Święte Cesarstwo. Monarchia uniwersalna,

federacyjna i misyjna w wizji F. Eliasa de Tejady ………………. 11

Adam Wielomski

Papalistyczna eklezjologia polityczna

jako archetyp nowożytnego państwa uniwersalnego ………. 33

Józef Kossecki

Nacjokratyzm a zjednoczenie Europy …………………………………. 93

Ryszard Polak

Nauka Feliksa Konecznego

o cywilizacjach a idea zjednoczonej Europy …………………….. 117

Robert Marszałek

Koncepcje zjednoczeniowe

w idealizmie niemieckim a Unia Europejska ……………………. 141

Jacek Kępa

Od świętej przemocy do świętej demokracji – przemiany

światopoglądu Tomasza Manna w latach 1914–1922 …… 173

Andrzej Gniazdowski

Jedność Europy z perspektywy fenomenologii …………………. 205

Tomasz Scheffler

Zjednoczenie Europy w myśli politycznej

opozycji w Trzeciej Rzeszy: próba bilansu ………………………… 237

Magdalena Ziętek-Wielomska

Idea Neuordnung jako źródło

niemieckich koncepcji zjednoczenia Europy …………………….. 267

Maciej Wojtacki

„Stany Zjednoczone Europy” czy „Mitteleuropa”?

Prasa polska wobec projektu budowy Unii Europejskiej

na przełomie lat 20–tych i 30–tych XX wieku ………………….. 297

Wojciech Wierzejski

Idea zjednoczonej Europy i przyszłość integracji

europejskiej w teoriach J. Habermasa i A. Giddensa ……….. 335

Arkadiusz Indraszczyk

Partie ludowe wobec idei Europy ……………………………………….. 369

Anna Raźny

Integracja europejska z perspektywy Rosji ………………………. 395

Marcin Jendrzejczak

Polityczne i ekonomiczne źródła

integracji i dezintegracji europejskiej

według austriackiej szkoły ekonomicznej …………………………. 421

Joanna Rak

Typologia postaw witalistycznych jako

narzędzie do analizowania idei zjednoczenia Europy ……. 453

Marta Weltrowska

Idea Partnerstwa Wschodniego

jako próba rozszerzenia działalności

Unii Europejskiej w zakresie zjednoczenia Europy …………. 473

Abstracts ……………………………………………………………………………….. 497

Noty o autorach …………………………………………………………………… 505

509 ss., oprawa miękka, Wydawnictwo Towarzystwo Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.1]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *