Szlęzak: Strajk nauczycieli

Obecny strajk nauczycieli pokazuje, że szkolnictwo już nawet nie upolityczniło się, ale upartyjniło. Podział między centralami związkowymi pokrywa się z podziałami partyjnymi. Niczego dobrego to nie przyniesie. Upolitycznienie i upartyjnienie najlepiej widać na przykładzie konkursów na dyrektorów szkół. O szersze potraktowanie tej sprawy upomniał się jeden z czytelników mojego ostatniego tekstu, więc odpowiadam. Uważam, że to dyrektor powinien być tą osobą, która decyduje o doborze nauczycieli i nie tyle kieruje, ile kreuje życie szkoły. Powinien to być trochę menedżer, trochę wizjoner, a w każdym razie wybitna indywidualność.

Tymczasem obecnie, zwłaszcza w mniejszych gminach, wybór dyrektora, to efekt wymieszania partyjnych układów, towarzysko – środowiskowych relacji, a bywa że i rodzinnych powiązań. Chyba mało kto wie, że w skład komisji wyłaniającej dyrektora szkoły wchodzą przedstawiciele kuratorium, związków zawodowych, nauczycieli tej szkoły i wreszcie rodziców i organu prowadzącego, czyli władz gminy. Zawsze uważałem taki skład komisji za nieporozumienie. Było i jest dla mnie oczywiste, że o tym kto jest dyrektorem decyduje ten, kto daje pieniądze na szkołę, czyli samorząd i ten, kto posyła do szkoły swoje dzieci. Udział związków zawodowych i nauczycieli jest dziwolągiem. W jakiej normalnej instytucji pracownicy i ci, co niby dbają o ich interesy, wybierają sobie szefa? Z kolei rola kuratorium powinna kończyć się na opiniowaniu kwalifikacji kandydatów na dyrektorów, a najlepiej gdyby w ogóle kuratorium nie było. Przedstawiciele samorządu, jako organu prowadzącego i finansującego oraz rodzice, mający w komisji o jeden głos więcej, dają najlepszą gwarancję wyłonienia dyrektora przy możliwie najmniejszym udziale nacisków politycznych, środowiskowych i rodzinnych. Dodatkową gwarancją powinno być publiczne przesłuchiwanie kandydatów przez komisję. I to na miejscach dla publiczności powinni znajdować się nauczyciele, związkowcy i przedstawiciele kuratorium może nawet z prawem zadawania pytań, ale bez prawa głosu.

Tymczasem to z czym mamy do czynienia obecnie, robi z dyrektora urzędnika, nieledwie popychadło. Faktycznie o tym, kto pracuje w szkole, od zastępcy dyrektora do sprzątaczki, decyduje wójt, burmistrz i prezydent. Utrzymanie tego mechanizmu jest, poza innymi problemami, gwarancją, że szkolnictwo podstawowe i średnie nie będzie się rozwijać.

Jak napisałem w poprzednim tekście, każda szkoła powinna być oddzielną instytucją za którą w pełnym zakresie organizacyjnym i finansowym odpowiada dyrektor. Decydujący wpływ na jego wybór, jak i na odwołanie powinni mieć rodzice, czyli ci, których dzieci są w ogóle sensem istnienia szkoły. To jest według mnie istota decentralizacji oświaty, która poza zwiększeniem wpływu na oświatę lokalnej społeczności, powinna radykalnie zmniejszyć polityczne wpływy na życie szkół przez władze gminy i inne organizację takie wpływy reprezentujące lub im ulegające.

A Państwo zgadzacie się, że decentralizacja może zmniejszyć upolitycznienie życia szkół?

Andrzej Szlęzak

za: FB

Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 3.9]
Facebook

2 thoughts on “Szlęzak: Strajk nauczycieli”

  1. No tak, tylko że decentralizacja, to znienawidzona przez PiS „landyzacja”, czy – jakby to ujął prof. Wielomski – emanacja volkizmu. Podobno Polska, żeby skutecznie się chronić przed niemieckim imperializmem, powinna być scentralizowana, bo inaczej ją pruski trep zmiażdży.

    1. Decentralizacja, regionalizacja, federalizacja itd. – chociaż pojęcia mogą wydawać się analogiczne to takimi nie są… USA są bardziej scentralizowane, sfederalizowane i zregionalizowane niż absolutystyczna Francja, która krytykowana była i jest za nadmierną centralizację, za słabe samorządy i zwalczanie regionalności. Wpierw polecam się pouczyć przed krytyką.

      PS.
      Istotą volkizmu jest pojęcie, że istnieje volk. Gdzie volk jest jednocześnie istotny biologicznie, duchowo i intelektualnie. Wskazuje też ona na wyższość kultury agrarnej nad kulturą industrialną. Sam volkizm nie ma w sobie pierwastków promującej decentralizację.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *