Szlęzak: Veto europejskie

Dyskusja o ewentualnym zawetowaniu przez Polskę i Węgry projektu budżetu Unii Europejskiej staje się coraz bardziej burzliwa. Na tym tle pojawia się wątek wyjścia Polski z UE. To zapewne fundamentalne kwestie dla polskiego interesu narodowego i przyszłości Polski. Tymczasem ta dyskusja wygląda tak, jakby nie było żadnego „jutro”, a wszystkim jest „dzisiaj”. W atmosferze absurdalnych posądzeń z obu stron sporu, obliczonych na doraźne korzyści polityczne, nie ma miejsca na konieczny namysł nad tym, gdzie są i czym są granice po przekroczeniu których pozostawanie w jakichś międzypaństwowych układach staje się jednoznacznie sprzeczne z polskim interesem narodowym.
Dla zwolenników weta nie do przyjęcia jest powiązanie budżetu z przestrzeganiem praworządności i tak zwanych wartości europejskich. To dobry powód do rozważań nad istnieniem i kształtem wspomnianych granic. Niestety politycy PiS-u zachowują się tutaj w myśl zasady na złodzieju czapka gore. W ich działaniach i argumentacji nad kwestią nieprzekraczalności pewnych granic , wynikających z członkostwa w UE, dominuje strach przed konsekwencjami ewidentnego łamania prawa. Ich argumentom o ponadczasowym zachowaniu suwerenności, odbiera wiarygodność doraźna chęć uniknięcia odpowiedzialności. Niestety, jeśli bardzo ważne argumenty, przystające nade wszystko do dyskusji o sprawach fundamentalnych, używane są w politycznej bijatyce jak kij bejsbolowy, to w powszechnym odbiorze stają się tępym, zużytym i nieskutecznym narzędziem. I tak się teraz dzieje. Po tej awanturze nie będzie już miejsca na spokojny, wyważony namysł czy w ogóle są i gdzie przebiegają granice po przekroczeniu których trzeba będzie zrezygnować z członkostwa w Unii Europejskiej albo w innych organizacjach i układach międzypaństwowych. To już pozostanie kwestią bieżących rozgrywek politycznych w wąskim, partyjnym interesie, bardzo odległym od rozumienia i realizowania strategicznych interesów państwa Polskiego.
Druga strona również powyższy problem sprowadza do doraźnej gry politycznej. Po to, żeby znaleźć bat na rządzący PiS na użytek wewnętrznej rozgrywki, świadomie lub nie, czyni członkostwo Polski w UE bezalternatywnym. Posługuje się przy tym rozumowaniem prostym i prostackim jednocześnie. Bodaj najlepiej widać to w stanowisku jednego byłego generała służb specjalnych. Według niego weto wobec unijnego budżetu, to realizacja rosyjskiej polityki. Idzie nawet dalej i twierdzi, że wszelkie działania osłabiające jedność Unii, czyli faktycznie niepodporządkowujące się wprowadzaniu tych tak zwanych europejskich wartości, to nieświadome albo świadome realizowanie zamiarów Rosji, zmierzających do rozbicia Unii i NATO oraz odbudowy jej politycznych wpływów, co najmniej o zasięgu z czasów istnienia Związku Sowieckiego. Zatem jeśli świadomie sprzeciwiasz się polityce ośrodków kierujących obecnie Unią, to jesteś niemal na pewno rosyjskim agentem. I nie jest to żadne uproszczenie powyższego rozumowania. Dla przykładu podobny sposób wnioskowania o tej sprawie można znaleźć w książce Anny Appelbaum „Matka Polka”.
Takie traktowanie tego problemu jeszcze bardziej utrudnia, a nawet wręcz uniemożliwia konieczną i z innej strony jak najbardziej naturalną dyskusję o tym, czy istnieją granice po przekroczeniu których członkostwo w UE staje się dla Polski szkodliwe. Można nawet powiedzieć, że takie eliminowanie z publicznej debaty tych problemów jest przejawem agenturalnej działalności na szkodę Polski. Polska polityka znalazła się w krytycznej sytuacji, gdzie całą przestrzeń debaty publicznej zajmują dwie koncepcje zasadniczo sprzeczne z polskim interesem narodowym. Mówiąc w skrócie, ale na pewno bez uproszczeń, jedna sprowadza się do stwierdzenia, że wszystko, co dobre dla PiS, jest dobre dla Polski, a druga głosi, iż wszystko, co dobre dla Unii Europejskiej, jest dobre dla Polski. Trzeba dodać, że PiS już realizuje politykę wynikającą z takiego rozumowania, a sprowadza się ona do stwierdzenia, że wszystko, co dobre dla USA, jest dobre dla Polski. Paradoksalnie obie strony łączy pogląd, iż w kontekście utożsamiania interesów Polski z UE i USA, to Polska powinna robić wszystko, co może zaszkodzić Rosji, bez oglądania się na to, że to może szkodzić przede wszystkim Polsce. Tymczasem w polskim interesie narodowym powinna obowiązywać zasada, że co dobre dla Polski, to dobre dla PiS-u i Unii Europejskiej. Oczywiście można i trzeba dyskutować, co dobre dla Polski i to powinno być cały czas przedmiotem debaty ponad doraźnymi awanturami politycznymi. Niestety dzieje się odwrotnie i obecnie mające miejsce awantury w kontekście weta wobec budżetu Unii, prawie że kryminalizują to, co od kilkudziesięciu lat powinno mieć najwyższą rangę w polskiej myśli politycznej i toczących się cały czas dyskusjach o najważniejszych wyzwaniach dla Polski w szerokim horyzoncie czasowym.
A Państwo uważacie, że dyskusja o granicach członkostwa w UE, to dowód rosyjskiej agentury?
Andrzej Szlęzak
za: FB
Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 4.5]
Facebook

2 thoughts on “Szlęzak: Veto europejskie”

 1. Ciemno to widzę.
  Znów będziemy winić za nasze nieszczęścia agresywnych Niemców i wrednych ruskich tylko nie samych siebie – niech żyje Liberum Veto .
  Lat temu bodaj 20 Zbigniew Brzeziński powiedział – cytuje z pamięci – „jeśli USA zostaną postawione przed wyborem między interesem Niemiec i Polski opowiedzą się za interesem Niemiec. W interesie Polski leży by nie stawiać ameryki przed takim wyborem, a to oznacza członkostwo Polski w NATO i wtopienie się w w struktury EU”

 2. to jest najbardziej debilna organizacjazałożona przez wielkiego brata (a jak kasę wydał to znaczy rządzi tym geszeftem)
  Euro-federalists financed by US spy chiefs
  By Ambrose Evans-Pritchard in Brussels
  12:00AM BST 19 Sep 2000 >>JUNCKER a tam m.in Retinger
  .https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/1356047/Euro-federalists-financed-by-US-spy-chiefs.html
  'DECLASSIFIED American government documents show that the US intelligence community ran a campaign in the Fifties and Sixties to build momentum for a united Europe. It funded and directed the European federalist movement.
  The documents confirm suspicions voiced at the time that America was working aggressively behind the scenes to push Britain into a European state. One memorandum, dated July 26, 1950, gives instructions for a campaign to promote a fully fledged European parliament. It is signed by Gen William J Donovan, head of the American wartime Office of Strategic Services, precursor of the CIA.
  The documents were found by Joshua Paul, a researcher at Georgetown University in Washington. They include files released by the US National Archives. Washington’s main tool for shaping the European agenda was the American Committee for a United Europe, created in 1948.” i to jest 1sza część.
  Druga kwestia – daruję sobie 'wygłupy’ Morawieckiego (a w jego personalnej gestii są relacje z EU) – szczególnie na poprzednim 'posiedzeniu’ ECommission – i rządu 'zjednoczonej prawicy’ (btw>prawica na całym świecie jest po prostu głupia a nasza wyjątkowo)
  NIKT się nie zapyta >A SKĄD TA KASA 'eu’
  na budżet? i wszyscy się skupiają na tzw. 'składkach’>składki są dla maluczkich (jak RPjakiśtamnumer) podczas gdy 'wielcy’ (za wyjątkiem Niemiec>bo oni mają rzeczywiście kasę) to są tzw. 'rabaty’ a poza tym zgodził się na tzw. 'uwspólnotowienie zadłużenia’ WSZYSTKICH krajów EU (wliczając w to Włochy, Francja, Portugalia, >tzw. kraje PIGS)
  .
  Kolejna kwestia>’model’ rozwoju oparty na zewnętrznym zasilaniu (w tym przypadku przez EU) został zaimplementowany przez IMF>WSZECHŚWIATOWO o czym przypomniał
  znowu Ambrose Evans-Pritchard:
  '“We Have Created A Monster”’
  .https://www.zerohedge.com/news/2019-10-18/we-have-created-monster
  a tu źródłowy artykuł z 16.10.2019>>WAŻNA DATA (bo covid is coming)
  IMF fears the world’s financial system is even more destructive than in 2008
  .https://www.telegraph.co.uk/business/2019/10/16/imf-fears-worlds-financial-system-even-destructive-2008/
  a kiedyś tam, przez tzw. 'plan Marshalla’ – jako zaczątek rozwoju w oparciu 'o zadłużanie się”
  a ja się pytam> jak ktoś mi DAJE !!! kasę to znaczy ma prawo stawać warunki >’europejskie wartości’ czyli 'praworządność’ etc.
  I jak Moraver powiedział, że 'drugi marshall plan’
  facet z 'bankowym backgroundem’>>ręce opadają.
  A skąd ma EU kasę? Z European Central Bank
  (ECB) a tam kolejna tura tzw. QE (quantitative easing) czyli lecimy wg tzw. Modern Monetary Theory (MMT) i 'negative interest rates’ (NIR)
  i
  bardziej by mnie interesowała opinia np. niejakiego prof. Belki (kiedyś w World Banku, premier RP a teraz w Parlamencie Europejskim)
  czy np prof. Balcerowicza a nie jakiejś odmóżdżonej spórek (tyż EUParliament)
  a nie Korwin-Mikke czy Michalkiewicza czy Mentzene i od tego są dziennikarze.
  .
  PS. Piękne jest to „Matka Polka’=Ann Applebaum

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *