Rękas: Żelazne kompanie BCh

Na jednej z konserwatywnych grup dyskusyjnych wywołano interesujący temat – wyraźnego pomijania w obecnie realizowanej polityce historycznej Batalionów Chłopskich, formacji, którą tak z powodów rodzinnych, jak i zasadniczych darzę pewnym sentymentem. Nadgorliwość vs. infantylizm W dyskusji trafnie również zauważono, że w ogóle na plan dalszy zepchnięte zostały całe dzieje podziemia zbrojnego czasów II wojny światowej, a nawet szerzej – całego polskiego wysiłku zbrojnego w tym konflikcie we wszystkich aspektach innych niż antysowieckie i antykomunistyczne. Właściwie poza powstaniem warszawskim nawet AK traktowana jest jako w najlepszym […]

Piętka: Bataliony Chłopskie między komuną a antykomuną

Jan Józef Kasprzyk – minister-szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, politycznie związany nie tylko z PiS, ale także z Radiem Maryja – współorganizował 8 października w Warszawie obchody 78. rocznicy powstania Batalionów Chłopskich. W swoim wystąpieniu podkreślił, że Bataliony Chłopskie były drugą co do wielkości siłą zbrojną Polski Podziemnej, licząca 170 tys. żołnierzy. Przypomniał największe zasługi Batalionów Chłopskich, w tym walkę z UPA oraz obronę Zamojszczyzny przed niemiecką akcją wysiedleńczą. Zapowiedział też, że w przyszłym roku stanie na Czerniakowie pomnik Batalionów Chłopskich. Premier Mateusz […]