Wielomski: Młodzieńcza choroba lewicowości

Wytrawni rewolucjoniści wiedzą, że ich zwolennicy dzielą się na 2 kategorie. Na tych, którzy naprawdę wierzą w ich rewolucyjne idee i na tych, którzy są młodzi i chłoną wszystko, co radykalne, wszystkie idee obiecujące odmienić rzeczywistość. Ci pierwsi są narybkiem wartościowym; ci drudzy z wiekiem mądrzeją, dojrzewają i, jak mawia moja Mama, „poznają życie”, porzucają ideały jako utopijne sny i marzenia o świecie, którego nigdy nie było i nigdy nie będzie. A jeśliby rzeczywiście nastał, to niech Pan Bóg ma w swojej opiece ludzi, którym […]

Engelgard: Lincz nas oczach gawiedzi

W przypadku Lecha Wałęsy mamy do czynienia z klasycznym linczem, najpierw było grillowanie, i to latami, a teraz mamy fazę końcową. Niedawno Andrzej Szlęzak pisał, że dwie osoby były w ostatnich latach poddawane takiemu zabiegowi, wystawiane na szyderstwa i ataki gawiedzi, ludzi niewiele wiedzących lub zacietrzewionych frustratów – Wojciech Jaruzelski i Lech Wałęsa. Przy czym ten pierwszy z atakami sobie dobrze poradził, a Wałęsa okazał się bezradny. Jeśli Jarosław Kaczyński i PiS mówią tak często o „przemyśle pogardy”, jaką zastosowano wobec Lecha Kaczyńskiego, to przemysł […]

Szlęzak: „Bolek” w ukraińskim deficycie budżetowym

W minionych dwóch dniach i dzisiaj miały miejsce istotne wydarzenia polityczne. To, które z nich było najważniejsze dla tej części społeczeństwa, która interesuje się polityką, pokazuje poziom kultury politycznej. Przed dwoma dniami Jarosław Kaczyński podał w wątpliwość swoją dotychczasową politykę wobec Ukrainy. Dzisiaj ogłoszono, że podpisy Lecha Wałęsy pod ubeckimi dokumentami są autentyczne, ergo Wałęsa był współpracownikiem SB. Druga wiadomość, to katastrofalny deficyt budżetowy i jednocześnie podany przez GUS wzrost PKB poniżej trzech procent. Co z tych faktów jest najważniejsze, a co jest najbardziej roztrząsane? […]