Maziarz: Neuroteologia

Neuroteologia, najmłodsza siostra neuronauk z nieprawego łoża, niewiasta pyszna i megalomanią znaczona, postanowiła wziąć w jasyr filozofię i teologię – te damy dystyngowane i wysublimowane. Uczyniła z nich swe niewolnice, spotwarzając je nieustannie i każąc im się sobie wysługiwać. Neuroteologowie pielgrzymują sobie bowiem po zakamarkach gąbczastej struktury, mózgiem zwanej, i raz po raz w ekstatycznym uniesieniu wykrzykują: „Eureka!”, serwując rewelacje o tym, że złapali Boga za nogi, bo odkryli, jakie to rejony mózgu „odpowiadają” za przeżycia religijne/mistyczne. Media pieją z zachwytu, publika łyka te nowiny […]

Maziarz: Katolicki middle finger dla Macrona

    Emmanuel – cóż za katechoniczne imię! – Macron sprawił, że część konserwatywnie zorientowanego audytorium popadła w orgazmistyczny stan. Otóż ów jegomość pofatygował się forum konferencji episkopatu Francji, gdzie ze swadą deklamował czułostki pod adresem katolików. Zmiana kursu? Przełom? No way! Ubrał się diabeł w ornat i ogonem na mszę dzwoni, a tu część osób bierze to pustosłowie za dobrą monetę, ekscytując się nie lada, że personifikacja demoliberalizmu w najczystszym tego słowa znaczeniu raczyła wygłosić parę gładkich formułek w pozytywnym tonie o Kościele katolickim. […]

Maziarz: Dziś to katolicyzm jest awangardą!

  Myśl katolicką częstokroć zwykło się postrzegać jako zgoła anachroniczną. Dzisiaj wszelako winno się ją jednak ujmować jako na wskroś awangardową. Skąd ta na pozór karkołomna teza? Jeśli przyjąć, że XX i XXI wiek (przynajmniej na razie) jawią się jako tryumf nurtów postmodernistycznych i dekonstrukcjonistycznych, których reprezentanci  powzięli sobie za cel kontestację tego, co afirmował katolicyzm na niwie metafizycznej, etycznej, estetycznej, kulturowej, politycznej i społecznej, w wielu aspektach czyniąc zadość swym założeniom, wypada wobec tego zauważyć, że dziś postmodernizm    i dekonstrukcjonizm pozycjonują się jako norma […]