Filozofia ma odkrywać rzeczywistość i rozpoczynać refleksję od realnego bytu – z arcybiskupem Stanisławem Wielgusem rozmawiają Magdalena i Adam Wielomscy

Magdalena Ziętek-Wielomska: W kontekście coraz większej promocji tzw. wartości europejskich, które stają się pretekstem do ciągłego rozszerzania władzy instytucji unijnych, pojawia się pytanie o prawdziwe wartości europejskie, czyli nasze korzenie. Abp S. Wielgus: Często się mówi, że nasza cywilizacja czerpie z trzech źródeł: z Grecji, Rzymu i chrześcijaństwa. Grecja to intelekt, Rzym to prawo, a chrześcijaństwo to ewangelia. I co do tego nie ma wątpliwości. W największym stopniu tradycja ta została rozwinięta w okresie średniowiecza. To średniowiecze nauczyło ludzi myśleć logicznie. Na tym polega różnica między Wschodem a Zachodem w Europie: Wschód nie przeżył scholastyki i dlatego […]

Sanicki: Fakt bycia człowiekiem. Człowiek instrumentem rewolucji

  Dużo zamętu ostatnio powstało odnośnie zagadnienia aborcji i ogłoszenia przez Trybunał Konstytucyjny, a w zasadzie potwierdzenia obowiązującego w Polsce prawa, że państwo chroni życie na każdym etapie jego istnienia. Wrzask z lewej strony nie tylko sceny politycznej, ale również społeczny tumult domaga się w zasadzie obalenia legalnie wybranej władzy i w dalszej perspektywie realnym staje się scenariusz rozbicia państwa. Widzimy wyraźnie głęboki podział społeczeństwa polskiego na dwa obozy: obóz za życiem i de facto obrońcy cywilizacji europejskiej i cywilizacji życia, a po drugiej obóz […]

Sanicki: W jakim żyjemy świecie

  Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Pytania o sens istnienia świata i o miejsce człowieka na ziemi stale zaprzątają umysł i świadomość ludzką. Zagadnienie sensu jest obecne w człowieku od najmłodszych lat. W wieku dziecięcym stawiamy pytania dlaczego, po co, w jakim celu. Zalążki myślenia filozoficznego kształtują człowieka od zawsze. Oczywiście w miarę upływu lat pytania o świata, wydarzenia, ludzki stają się głębsze i bardziej dociekliwe. Nawet pierwsi myśliciele stawiali pytania o świat i jego początek. Były to pytania proste ale stanowiły rezultat obserwacji świata. Tales […]