Wielomski: Ideologia globalizmu

Globalizm to zespół idei towarzyszących zjawisku ekonomicznej, cywilizacyjnej i informacyjnej globalizacji, czyli przekształcaniu się świata obcych sobie narodów i państw w tzw. globalną wioskę. Jedni mówią przy tej okazji o „agendzie globalizmu”, inni o „doktrynie”, a jeszcze inni nie wahają się użyć terminu „ideologia”. Czy jest on ideologią? Ideologię cechuje tzw. holizm (całościowość). Ideologia opisuje, omawia i projektuje całokształt życia ludzkiego, poczynając od ekonomii i polityki, a kończąc na kwestiach wiary i moralności. Składa się przeto z wielu doktryn opisujących po kolei ekonomię, politykę, prawo, […]

Wielomski: WHO a ideologia globalistyczna

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) łączona jest z ideologią globalistyczną, i słusznie. Zwykle wynika to z prostego skojarzenia: Klaus Schwab ogłosił globalistyczny Wielki Reset i przewodził światowej walce z tzw. pandemią Covid-19, a jest to zarazem czołowy ideolog globalizmu i przewodniczący Światowego Forum Ekonomicznego (WEF), skupiającego skrajnie bogatych ludzi, którzy chcą zjednoczyć świat pod własną kontrolą. Jednakże poza tym skojarzeniem, należy wymienić kilka innych czynników łączących WHO z globalizmem. Z powodu ograniczonej ilości miejsca ograniczę się tutaj tylko do dwóch: 1/ Dogodny pretekst. Zjednoczenie świata pod […]

Wielomski: Polityka po Wielkim Resecie

Klaus Schwab wielokrotnie pisał, że po ogłoszonym przez siebie Wielkim Resecie – mającym miejsce w czasie tzw. pandemii Covid-19 – nic już nie będzie takie samo. Prawdę mówiąc, to gdy czytałem trzy lata temu jego wypowiedzi w podobnym tonie, to nie wiedziałem początkowo o czym ten człowiek mówi? Pandemia? Jaka pandemia? Żeby z powodu jakiejś odmiany grypy domagać się liczenia czasu przed i po Koronawirusie, tak jak dotąd ludzkość liczyła czas przed i po Chrystusie? Dziś już wiem, że Klaus Schwab miał rację w rozumieniu […]

Szlęzak: Koniec epidemii i koniec myślenia

Prawie nigdy nie nachodzi mnie chęć pisania w porze obiadowej. Dzisiaj inaczej. Zjadłem późne śniadanie i nie gonię za obiadem, za to mam apetyt na pisanie o polityce i czuję, że pod wieczór będę miał ochotę, żeby jebnąć koniaczka. Żeby do końca przetrawić problem, o którym chcę napisać koniaczek będzie niezbędny. Zatem zaczynajmy. . Lubię w bieżących wydarzeniach odnajdywać momenty przełomowe czy też znaki czasu. W tych dniach odnalazłem trzy takie wydarzenia. Dwa z nich traktuję, jak znaki czasu, a trzecie za wydarzenie przełomowe. Postaram […]

Sanicki: Neoliberalizm – nowy porządek

          O tym, że rzeczywistość polityczna ale też społeczna i ekonomiczna jest aktualnie liberalna nie należy nikogo przekonywać. Spór globalistów z nacjonalistami, pytanie czy ważniejsze jest społeczeństwo czy autonomiczna jednostka oraz kwestia wolnego handlu, własności prywatnej i etatyzmu nie pozostawiają złudzeń. Zastanawiające jest jednak na ile liberalna teoria wyżej wspomnianych stosunków jest budująca a na ile hamująca zdrowo pojęty rozwój zarówno w wymiarze makro, jak i mikro.           Inwazja Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku, a także panująca histeria wywołana rozprzestrzenianiem się koronawirusa postawiły […]

Wielomski: Globalistyczny panteizm

Dość rzadko projekt globalistyczny oglądany jest w kategoriach religijnych. Zwykle wystarcza nam stwierdzenie, że czołówka ideologów i aktywistów globalistycznych to ludzie niewierzący czy mocno zsekularyzowani, bez precyzowania szczegółów. Lecz globalizm ma wyraźny odcień religijny w postaci panteizmu, tyle, że ukryty jest on za innym słownictwem. Papierkiem lakmusowym, po którym możemy poznać globalistę, jest nacisk stawiany na ekologizm. Nie na ekologię, na ekologizm. Rozumiem przez to pojęcie klasyczne – i same w sobie słuszne – postulaty czystego środowiska podane w kategoriach ideologicznych. Ekolog to ktoś, kto […]