Cerise: Teoria pomieszania płci, hakowanie mimetycznego, hierarchicznego i stereotypowego funkcjonowania mózgu

“Prowokowane upośledzanie mózgu to dokładnie cel neuro-hackingu i tzw. inżynierii społecznej negatywnej (IS-). Zapewniający ciągłość socjokulturową – i continuum każdej zorganizowanej grupy – przekaz pedagogiczny opiera się na hierarchicznym naśladownictwie stereotypów – czyli definiowaniu i komunikowaniu norm. Grupa pozbawiona norm, pozbawiona wspólnego języka – rozpadnie się. Aby doprowadzić do dezorganizacji i – ostatecznie – zniszczenia jakiejś grupy, trzeba przerwać jej continuum – łamiąc jej zdolność hierarchicznego naśladownictwa i przekazywania norm. Ograniczenia strukturalne funkcjonowania mózgu powodują, że egalitaryzm – który zakazuje hierarchizowania wartości i bytów według stereotypów – ostatecznie doprowadza do “zanurzenia” mózgu w […]

Inżynieria społeczna i COVID. Czy coś je łączy? Anna Chrołowska o teorii Luciena Cerise’a

Czym jest inżynieria społeczna? Inżynieria społeczna jest metodą działania w obszarze więzi społecznych. Pojawiła się w XIX i rozwinęła w XX wieku. Syntetyzuje dwa powstałe w starożytnej Grecji nurty myślowe: platońską wizję świata idealnego (utopii) oraz myśl strategiczną, refleksję nad manipulacją za pomocą języka, sztukę perswazji, opracowaną w teorii przez Arystotelesa „Retoryce”. Według Luciena Cerise’a, francuskiego specjalisty od języka i epistemologii, autora książki „Neuro-Pirates” (Neuro-Piraci), współczesna inżynieria społeczna to „podstępne przekonstruowanie podmiotu społecznego, jakim są jednostka lub grupa”. Więź społeczna opiera się na trzech rodzajach […]

Cerise: Socjotechnika negatywna, czyli kontrolowane niszczenie narodów i tożsamości

Definicję społecznej inżynierii negatywnej (w skrócie IS) można zawrzeć w dwóch słowach: kontrolowane niszczenie. Kontrolowane niszczenie narodów i tożsamości polega na umieszczaniu w ich obrębie tzw. konfliktów trójkątnych (przyp. tł.: trójkąt dramatyczny Karpmana https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_dramatyczny ). Z pozycji wierzchołka trójkąta IS instaluje do jego bazy tzw. mimetyczne rywalizacje i tożsamościowe pojedynki. Celem jest wojna wszystkich ze wszystkimi, czyli chaos – jednak cały czas pilotowany z pozycji wierzchołka trójkąta. Najbardziej korzystnym gruntem do zwiększenia poziomu chaotycznej entropii – czyli zwiększenia ryzyka konfliktów i separatyzmu – jest hiperzłożoność tożsamości. W swojej książce “The Collapse of Complex Societies” (Upadek […]