Połosak: Stosunki gospodarcze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z państwami arabskimi (Egiptem i Irakiem) od kryzysu sueskiego do początku lat 90.

Zaangażowanie Polski w Afganistanie i Iraku skłania obserwatorów oraz aktorów sceny politycznej do wysuwania hipotez, jaka będzie dalsza przyszłość tych krajów w kilkanaście lat po zakończeniu działań zbrojnych na ich ziemiach. Oczywiście, budowanie pokoju może odbywać się z sukcesem jedynie w państwach, które są odbudowywane po zniszczeniach wojennych i występuje w nich choćby najmniejsza szansa stabilizacji bytu tamtejszych społeczeństw. Nasuwa się więc pytanie: kto mógłby doprowadzić do takiej stabilizacji? Całkiem prawdopodobna wydaje się hipoteza, iż doskonałym kandydatem do tego rodzaju misji byłaby Polska – nie tylko pod względem wojskowo-politycznym. Również polskie firmy, […]

Lewicki: Irak i Ukraina: różnice i podobieństwa

Rosyjskie media usiłują desperacko bronić oraz tłumaczyć decyzję Putina, której wynikiem jest obecna brutalna i niszcząca wojna na Ukrainie. Jednym ze schematów wykorzystywanych w budowaniu tej narracji jest sugerowanie, wręcz wskazywanie,  że to co robi Putin to jest jakoby powtórzenie podobnego zachowania USA i Zachodu względem innych krajów, takich jak Irak, czy wcześniej Jugosławia. Takiego podejścia używają oni już od dawna, przynajmniej od 2014 roku. Tak też tłumaczyli interwencję w Syrii, dodając przy tym, że rosyjskie działania, w odróżnieniu od Zachodu, który ma siać chaos, […]

Güzaltan: Rewolucje w świecie arabskim: „wewnętrzna dynamika” czy „wpływy zewnętrzne”?

W wynikach wielu analiz odnoszących się do wielotygodniowych, masowych protestów w Iraku, Libanie i Algierii można wyróżnić dwa podstawowe punkty widzenia: za protestami stoją „siły zewnętrzne”; to sami obywatele zgodnie z prawem reagują na kryzys gospodarczy i korupcję rządów, które z kolei sięgają po zarzuty o zagraniczną ingerencję, aby osłabić siłę oddziaływania tych wystąpień. Oba te założenia mają swoje mocne strony, warte przedyskutowania. Nie rozstrzygając z góry tej różnicy zdań należy jednak podkreślić ważną kwestię dotyczącą świata arabskiego jako takiego: a mianowicie, że nie sposób […]

Piwar: Polacy, dlaczego was tutaj jeszcze nie ma?!

Wraz z zakończeniem wieloletniej wojny, poprzedzonej obaleniem dyktatorskich rządów Saddama Husajna, Irak wraca do stabilizacji. Największym pragnieniem jest dziś odbudowa zniszczonego kraju. Pokonani terroryści pozostawili po sobie ruiny, ale pod ziemią zachowały się niezliczone bogactwa w postaci bezcennych surowców. Każdy kto wejdzie z inwestycją do Iraku, może zrobić interes życia. Okazuje się, że Irakijczycy z otwartymi ramionami czekają na Polaków. Przekonać się o tym mogli uczestnicy Polsko-Irackiego Forum Biznesowo-Inwestycyjnego w Warszawie (Polish-Iraqi Business and Investment Forum). Dwudniową konferencję (19-20 czerwca) zorganizowano z inicjatywy Iracko-Polskiej Izby […]

Wielomski: Paranoje neokona. Paul Wolfowitz marzy o nowych wojnach i „krucjatach w imię praw człowieka i demokracji”

  Na onet.pl znalazłem prawdziwą perełkę: wywiad z kluczowym architektem neokonserwatywnej polityki zagranicznej amerykańskich republikanów, a mianowicie z Paulem Wolfowitzem, pod charakterystycznym tytułem „Będę musiał zagłosować na Hillary”. Wywiad jest arcyciekawy. O Wolfowitzu można rzec, że „niczego nie zrozumiał, ani niczego się nie nauczył”. Mamy tutaj piramidalny stek bzdur. Jest wprost szokujące, że wypowiadającym je był czołowy architekt polityki zagranicznej George’a Busha. W wywiadzie znajdziemy oczywiste kłamstwa. Na przykład czytamy, że „nie jest tajemnicą, że Husajn udzielał schronienia islamskim terrorystom”. Oczywiście, ładnie to wygląda po […]