Lewicki: Czy państwa z liberalną demokracją posiadają armie mogące prowadzić wojnę?

Z pozoru, tak postawione pytanie, wydaje się dziwne, gdyż jak wiadomo, państwa gdzie panuje liberalna demokracja posiadają siły zbrojne, a jedno z nich, czyli USA, jest uważane za najpotężniejszą militarną potęgę świata. Tym niemniej jednak, gdy popatrzymy na efekty użycia przez USA sił zbrojnych, to łatwo dojdziemy do wniosku, że coś tam nie funkcjonuje jak należy i właściwie trudno wskazać jakąś wygraną, w ostatnich dziesięcioleciach, przez to państwo, wojnę. Ktoś mógłby się tu obruszyć i przytoczyć za przykład ewidentnego zwycięstwa USA tzw. pierwszą wojnę w […]

Luma: Koniec państwa liberalnego

Obecnie obserwujemy ciekawy proces, dziejący się w sferze polityki, a mianowicie kres idei państwa liberalnego. Zostało ono zafundowane  USA  i Europie Zachodniej po II wojnie światowej. Być może był to eksperyment dwudziestowiecznych elit (wielki kapitał i masoneria), mający pokazać, że można stworzyć państwo, gdzie dobro i zło współistnieją ze sobą, gdzie w rywalizacji wartości zwyciężają te negatywne, a dobro jest przesuwane na peryferia życia społecznego i kulturalnego. Państwo liberalne to taki swoisty ,,wolny rynek” idei, partii, poglądów, wartości, kultur, etc. Po analizie sytuacji współczesnego świata […]

Bartyzel: O trójpodziale władzy, demokracji i „check and balance”

Prof. Jacek Bartyzel w programie tvp.info. – Koncepcja trójpodziału władzy nie jest związana w sposób konieczny z żadną formą ustroju, a więc także formą demokratyczną. Nie jest też z nią związana genetycznie w sposób historyczny. Wprost przeciwnie. Trójpodział władzy to teoria sztuczna i niemożliwa do przeprowadzenia. Demokracja jest ustrojem, który opiera się na dwóch fundamentalnych założeniach: uźródłowieniu władzy w ludzie i uznaniu, że sprawuje on władzę zwierzchnią. W demokracji czystej lud jest nieograniczony, czy to jako całość w demokracji bezpośredniej, czy to jako jego reprezentacja […]