Cerise: Teoria pomieszania płci, hakowanie mimetycznego, hierarchicznego i stereotypowego funkcjonowania mózgu

“Prowokowane upośledzanie mózgu to dokładnie cel neuro-hackingu i tzw. inżynierii społecznej negatywnej (IS-). Zapewniający ciągłość socjokulturową – i continuum każdej zorganizowanej grupy – przekaz pedagogiczny opiera się na hierarchicznym naśladownictwie stereotypów – czyli definiowaniu i komunikowaniu norm. Grupa pozbawiona norm, pozbawiona wspólnego języka – rozpadnie się. Aby doprowadzić do dezorganizacji i – ostatecznie – zniszczenia jakiejś grupy, trzeba przerwać jej continuum – łamiąc jej zdolność hierarchicznego naśladownictwa i przekazywania norm. Ograniczenia strukturalne funkcjonowania mózgu powodują, że egalitaryzm – który zakazuje hierarchizowania wartości i bytów według stereotypów – ostatecznie doprowadza do “zanurzenia” mózgu w […]

Cerise: Krótka historia przebiegłości politycznej

  Poruszając kwestię przebiegłości w polityce, natychmiast przychodzi na myśl jedno nazwisko: Niccolo Machiavelli – wybitny przedstawiciel ruchu realistycznego i autor teorii „nadzwyczajnych środków”. W rzeczywistości przebiegłość jest stara jak świat, spotykamy ją już w królestwie zwierząt, kiedy to drapieżnik, chcąc pozostać niezauważonym przez swoją ofiarę, posuwa się naprzód, kryjąc się w wysokiej trawie. Popularne francuskie wyrażenie „ruse des Sioux” mówi o „działaniu podstępem jak Siuksowie” i jest synonimem oszustwa, dysymulacji, fałszu, dywersji, wabika, kamuflażu, podstępu i zbliżenia się do ofiary w sposób niebezpośredni. Wiele […]

Inżynieria społeczna i COVID. Czy coś je łączy? Anna Chrołowska o teorii Luciena Cerise’a

Czym jest inżynieria społeczna? Inżynieria społeczna jest metodą działania w obszarze więzi społecznych. Pojawiła się w XIX i rozwinęła w XX wieku. Syntetyzuje dwa powstałe w starożytnej Grecji nurty myślowe: platońską wizję świata idealnego (utopii) oraz myśl strategiczną, refleksję nad manipulacją za pomocą języka, sztukę perswazji, opracowaną w teorii przez Arystotelesa „Retoryce”. Według Luciena Cerise’a, francuskiego specjalisty od języka i epistemologii, autora książki „Neuro-Pirates” (Neuro-Piraci), współczesna inżynieria społeczna to „podstępne przekonstruowanie podmiotu społecznego, jakim są jednostka lub grupa”. Więź społeczna opiera się na trzech rodzajach […]

Cerise: Okultyzm i magia społeczna, czy twórcy reklam to współcześni szamani?

  „Pierwotnie wszystkie aspekty naszej kultury – czy to sztuki, czy nauki – należały do szamanów. Fakt, że w naszych czasach ta magiczna moc zdegenerowała się w zwykłą rozrywkę i manipulację, jest moim zdaniem tragedią. Dzisiaj ludźmi, którzy przy pomocy szamanizmu i magii próbują wpływać na naszą kulturę, są reklamodawcy. Zamiast próbować obudzić w ludziach świadomość, używają szamanizmu jako opiatu po to, by ich otumanić i uczynić łatwiejszymi do urobienia. Używając magicznego pudełka – telewizji, magicznych słów i sloganów sprawiają, że cały kraj myśli tymi […]

Cerise: Trójkąt dramatyczny Karpmana, czyli jak stać się ofiarą?

Jak stać się niewidocznym? Jak “ukryć się w świetle “ – czyli jak zyskać bezkarność bez względu na okoliczności i przejąć nad kimś całkowitą kontrolę? Pierwszy element odpowiedzi jest następujący: należy powstrzymać w osobie celowanej wszelką krytykę względem siebie, wszelkie podejrzenie, nieufność i czujność. Aby to osiągnąć, trzeba wzbudzić w niej albo poczucie zaufania, albo obojętności. Można to zrobić, udając ofiarę i w ten sposób odwrócić od siebie uwagę, ponieważ aby położyć kres skierowanym na siebie atakom, nie ma nic lepszego niż zajęcie pozycji słabszego, ofiary, osoby, […]

Cerise: Socjotechnika negatywna, czyli kontrolowane niszczenie narodów i tożsamości

Definicję społecznej inżynierii negatywnej (w skrócie IS) można zawrzeć w dwóch słowach: kontrolowane niszczenie. Kontrolowane niszczenie narodów i tożsamości polega na umieszczaniu w ich obrębie tzw. konfliktów trójkątnych (przyp. tł.: trójkąt dramatyczny Karpmana https://pl.m.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t_dramatyczny ). Z pozycji wierzchołka trójkąta IS instaluje do jego bazy tzw. mimetyczne rywalizacje i tożsamościowe pojedynki. Celem jest wojna wszystkich ze wszystkimi, czyli chaos – jednak cały czas pilotowany z pozycji wierzchołka trójkąta. Najbardziej korzystnym gruntem do zwiększenia poziomu chaotycznej entropii – czyli zwiększenia ryzyka konfliktów i separatyzmu – jest hiperzłożoność tożsamości. W swojej książce “The Collapse of Complex Societies” (Upadek […]

Cerise: Krótka historia utopii w polityce

Głównym wątkiem myśli utopijnej jest pojęcie ideału w polityce i wynikającego z niego idealnego społeczeństwa. Immanentna i niedoskonała rzeczywistość porównywana jest z transcendentnym – czyli oddalonym – ideałem doskonałości, który należy osiągnąć czy to w życiu pozagrobowym, czy też realizując go na Ziemi. Dialektykę utopii i rzeczywistości przedstawił w swoim, napisanym w latach 416-423, dziele „Państwo Boże” św. Augustyn. Przeciwstawia on w nim idealne miasto niebiańskie skorumpowanemu miastu ziemskiemu. Z definicji miasto niebiańskie, posiadające cechy Raju, nie jest z tego świata, a idealne społeczeństwo, choć […]

Chrołowska: Kapitalizm w fazie schyłkowej a fabrykowanie zgody, czyli jak przekonać obywateli do ascezy

Lucien Cerise – absolwent nauk humanistycznych i społecznych, specjalista od języka i epistemologii, autor książki „Neuro-Pirates – Réflexions sur l’ingénierie social” (Neuro-piraci, refleksje na temat inżynierii społecznej), zaproszony do studia niezależnej telewizji francuskiej TVL, opierając się na lekturze wydanej ponownie we Francji w 2022 roku książki amerykańskiego historyka Stuarta Ewena „Consciences sous influence – Publicité et genèse de la société de consommation” (Świadomość pod wpływem – Reklama i geneza społeczeństwa konsumpcyjnego), podzielił się swoimi refleksjami na temat wchodzącego w fazę schyłkową kapitalizmu zachodniego. Stuart Ewen […]

„O realizm narodowy w polityce”. Z Lucienem Cerisem z francuskiego Rassemblement National rozmawia Adam Wielomski

  Adam Wielomski: Jest Pan członkiem Rassemblement National (dawny Front National), czyli jest Pan francuskim nacjonalistą. Co to znaczy być w dzisiejszej Francji człowiekiem narodowej prawicy? Nacjonaliści są akceptowani we Francji, czy też wasze idee są prześladowane? Lucien Cerise: Ze swojej strony na szachownicy politycznej nie pozycjonuję się ani na prawicy, ani na lewicy, gdyż myślę, że prawdziwy punkt sporny znajduje się na osi realiści- utopiści. Realiści bronią pragmatycznych rozwiązań politycznych, które są skuteczne i które dały tego dowody w przeszłości. Oczywiście, są z natury […]