Konecka: Polska nie będzie liderem Partnerstwa Wschodniego

Brukselski szczyt Partnerstwa Wschodniego, planowany na 18.-19. czerwca w Brukseli – miał skupić się w szczególności na sprawach Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Wprawdzie przywódcy Unii w ostatniej chwili przełożyli to planowane z wielkim rozmachem wydarzenie na drugą połowę 2020 r., rzecz jasna tłumacząc to sytuacją epidemiczną – wydaje się jednak, że prawdziwą przyczyną opóźnienia są narastające różnice między krajami Starej i Nowej Unii, COVID zaś był tylko kołem ratunkowym, którego chwyciły się rządy Niemiec i Francji (głównych rozgrywających UE) coraz bardziej… wstrzemięźliwych wobec […]

Salz: “Partnerstwo Wschodnie” – czy polskie plany przerażą Europę?

Pomimo pandemii – unijni decydenci szykują się do szczytu Partnerstwa Wschodniego 18-19 czerwca 2020 r. w Brukseli, zorientowanego przede wszystkim na sprawy sześciu republik postsowieckich: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i Ukrainy. Są one uznawane przez UE za węzłowe i atrakcyjne dla rozwijania integracji politycznej i ekonomicznej. Jak wiadomo, Polska odgrywa w tym procesie aktywną rolę, choć głoszone przez nią plany mogą przerażać europejski establishment. Ciszej nad Partnerstwem Tymczasem już rok temu w Warszawie doszło do znaczącego spotkania dyrektora Departamentu Wschodniego MSZ Jana Hofmokla i […]