Banach: Polityczno-prawne aspekty pojęcia res publica  w republikańskim Rzymie

Truizmem jest stwierdzenie, iż res publica uchodzi za pojęcie wieloznaczne. Terminowi temu, będącemu lingwistycznym pierwowzorem republiki[2], nadaje się rozmaite znaczenia. Res publica jest rozumiana jako państwo, jako forma rządu czy też jako dobro wspólne. Jego wieloznaczność widoczna jest także w tłumaczeniach autorów antycznych – res publica w polskich przekładach to między innymi: „rzeczpospolita”, „państwo”, „kraj”, „obywatelska wspólnota” albo też „racja stanu”. Niniejszy tekst stanowi próbę odpowiedzi na pytanie czy w rozumieniu samych Rzymian pojęcie res publica było również wieloznaczne? Innymi słowy: czy na podstawie zachowanych […]

Banach: Jaki pan taki kram. Arcybiskup Ryś i „nieuczesana” Droga Krzyżowa w łódzkiej Katedrze

  W dniu 26 marca 2021 udałem się z moim 11 – letnim synem na drogę krzyżową do łódzkiej Katedry. Jak wyczytałem na stronie internetowej – droga krzyżowa „dla młodzieży” odbywa się w Katedrze o godz. 17.30. Kapłan prowadzący drogę krzyżową na wstępie zapowiedział, „że drogę poprowadzi grupa młodzieży”. Niestety, nawet przygotowanie, modlitwa i zaangażowanie duchowe nie pozwalają przejść do porządku dziennego nad formą sprawowania nabożeństwa. „Prowadząca nabożeństwo młodzież” była zupełnie nieprzygotowana, a krótkie i pozbawione głębi refleksje stacyjne były odczytywane nieudolnie i niechlujnie, bez […]

Banach: Św. Iwo patron prawników, relacja z uroczystości 20 maja 2018

19 maja przypada w Kościele wspomnienie św. Iwo (1253- 1303) patrona prawników, sędziego i adwokata, słynącego ze swej bezinteresownej pomocy okazywanej biednym i pokrzywdzonym, stąd nazywanego adwokatem ubogich (fr. avocat des pauvres). Co roku w Treguier w Bretanii w Katedrze św Tugduala (gdzie znajduje się piękny cenotaf świętego) odprawiana jest uroczysta msza, po której następuje procesja z relikwiarzem świętego (fr.  Fête de la Saint-Yves ; bret. Gouel Erwan) do położonego nieopodal  kościoła w Minihy Treguier – miejsca narodzin świętego. W uroczystości uczestniczą prawnicy z całego […]

Banach: „Przedsmak nieba na ziemi”. Refleksje o średniowiecznym monastycyzmie zachodnim na kanwie wizyty w klasztorze benedyktyńskim w „Subiaco”

W czasie tegorocznej wizyty we Włoszech miałem okazję zwiedzić odległy o 70 km od Wiecznego Miasta klasztor Benedyktynów w Subiaco. To właśnie tam znajduje się grota (wł. Sacro Speco), w której na początku swej drogi duchowej przebywał patriarcha monastycyzmu zachodniego –  św. Benedykt z Nursji. Korzystając z życzliwej gościnności portalu Konserwatyzm.pl chciałbym zaprezentować kilka refleksji związanych z tą wizytą.  Garść uwag natury ogólnej. Monastycyzm jest przejawem życia kontemplacyjnego. W zestawieniu z życiem aktywnym życie kontemplacyjne „jest bez wątpienia doskonalsze, gdyż jest ono jakby przedsmakiem nieba […]