The Black Legion – historia nocnych łowców

Od redaktora naczelnego: Poniżej prezentujemy Państwu pełną wersję artykuły, którego zapowiedź pojawiła się na naszym portalu w kwietniu br.: https://konserwatyzm.pl/artykul/9838/czarny-legion—mroczna-legenda-usa.

Polecamy tekst z uwagi na fakt, że prezentuje on nieznane polskiemu Czytelnikowi aspekty funkcjonowania amerykańskiego ekstremizmu politycznego w okresie międzywojennym.

W galerii zdjęć zamieszczono ikonografię pochodzącą z archiwów FBI.

a.me.

Okres międzywojenny w USA to czas, w którym podobnie, jak w Europie powstały ruchy o podłożu nacjonalistycznym, faszystowskim, czy rasistowskim. W odróżnieniu od organizacji ze starego kontynentu charakteryzowały je silne wątki mistyczne, paramasońskie. Pojawiały się różnego rodzaju rytuały, hasła, szyfry. Ugrupowania miały charakter protestancki. Religię tę traktowano jako prawdziwie amerykańską. Przeciwstawiano ją katolicyzmowi, który kojarzył się z włoskimi, irlandzkimi, czy polskimi imigrantami. Dodatkowo ugrupowaniom tym towarzyszyła atmosfera konspiracji (przestrzegana w różnym stopniu). W związku z tym niektóre z nich silnie oddziaływały na społeczeństwo tamtej epoki poprzez otaczającą je aurę tajemniczości. Spośród organizacji nawiązujących do faszyzmu i nazizmu możemy wymienić m.in. The Silver Legion of America Williama Dudleya Pelley’a[1], German American Bund, National[2], Union for Social Justiceksiędza Charlesa E.Coughlina[3]. Jednak te organizacje, nie wytworzyły wokół siebie atmosfery lęku, magii. Nie były grupami o charakterze zakonu, z poszczególnymi stopniami wtajemniczenia i rytuałami. Nie prowadziły działalności zbrojnej oraz nie posuwały się do porwań, a nawet zabójstw. Organizacją, która spełniała  te wszystkie, charakterystyczne cechy był Czarny Legion (Black Legion)

Organizację założył William Sheppard. Pochodził z Bellaire w Ohio. Był opisywany, jako człowiek niskiego wzrostu, o nerwowym usposobieniu, oraz zezującym spojrzeniu[4]. Przez mieszkańców nazywany był dr Billy, od 15 lat pełnił funkcję komisarza zdrowia w Bellaire. Znany był również z umiejętności stolarskich oraz ze swych przemówień pod lokalną apteką. Mieszkańcy uważali go za człowieka tajemniczego, jednak z dużym poczuciem humoru[5]. To właśnie on utworzył Black Legion organizację, której lękało się wielu mieszkańców stanu Michigan i Ohio

Pierwowzór Black Legion powstał kilkanaście (prawdopodobnie 11) lat wcześniej, kiedy Sheppard będąc członkiem Ku Klux Klanu utworzył w drugiej połowie lat 20. XX wieku Black Guards. Grupę pełniącą rolę ochrony Ku Klux Klanu w stanie Ohio. Skupiała chętnych do konfrontacji fizycznej z przeciwnikami Klanu. Do tradycyjnego stroju organizacji została dodana czarna czaszka na kapturze. Za to działanie Sheppard został wyrzucony z Klanu[6]. Postanowił założyć własne ugrupowanie – Black Legion (Czarny Legion). Czarny Legion został założony między 1934 a 1935 rokiem[7]. Werbowano członków Ku Klux Klanu oraz innych chętnych do radykalnego, agresywnego działania przeciwko imigrantom, katolikom, Murzynom, komunistom jak i rządowi federalnemu.    

                W piśmie FBI z 24 maja 1935 roku możemy znaleźć informację, iż Black Legion to tajna organizacja o możliwościach militarnych. Członkiem może zostać tylko biały Amerykanin i protestant. Organizacja ma charakter rewolucyjny[8]. Z zachowanych fragmentów prasy znajdujących się w dostępnych archiwach FBI można znaleźć różne opinie o Black Legion, np.: „Organizacja nazywająca się 100% amerykańską tak naprawdę jest w 100% zamaskowanymi mordercami. Rycerze Czarnego Legionu uważają, że zmienią politykę i rząd nabojami, a nie kartami wyborczymi”[9]. Cytowane były również wypowiedzi samych członków Legionu np. Virgila H. Effingera, lidera organizacji z miasta Lima w stanie Ohio: „Czarny Legion jest typowo amerykańską organizacją. Jest sekretną społecznością, stojącą na straży amerykańskiego rozwoju, oraz występująca przeciwko lewicowemu prawu”[10]. Wątek Czarnego Legionu pojawił się również w prasie australijskiej: „ Czarny Legion, tajne zrzeszenie praktykujące rytualne morderstwa… Policja twierdzi, że jest to odłam Ku Klux Klanu, posiada 10 tys. członków. Występuje przeciwko Murzynom, Katolikom i Żydom”[11]. Black Legion został porównany do kojotów – utrapienia ranczerów Południa i Zachodu. Uważano, że Legion podobnie, jak te zwierzęta nie są odważni, atakują tylko i wyłącznie w grupach pod osłoną nocy, atakując tylko słabszych[12].

Geneza i struktura Black Legion

Black Legion powstał w 1935 roku w stanie Ohio i szybko zyskał złą sławę w Michigan. John L. Spivak podaje, iż organizacja powstała w sierpniu tego roku.  Głównie w ośrodkach robotniczych, jak Pontiac i Flint. Najbardziej znane były grupy działające w Detroit i Pontiac. Wywodziły się z tzw. Bullet Club – grupy, która zasłynęła z brutalnych działań wobec swych przeciwników. Interesujący był sposób identyfikacji członków grupy. Nosili w kieszeni marynarki nabój (bullet) który podrzucano w powietrze, w ten sposób członkowie grupy rozpoznawali się, dawali sobie ostrzeżenia[13]. Mimo, iż Legion założył William Sheppard największy wpływ na jego rozwój miał Virgil „Bert” Effinger, elektryk z Limy w Ohio. Miał opinię wesołego fanatyka, który pomógł przyciągnąć wielu nowych członków do organizacji[14].   

William Sheppad tworząc Black Legion pozostał wierny zasadom hierarchiczności i wtajemniczenia. Wzorował się na Ku Klux Klanie, tak samo jak w kwestii rytuałów, zaprzysiężenia itd. Wprowadzono następujące stopnie (zaczynając od najniższego):

Foot Legion,

Night Rider,

Black Knight,

Armed Guard,

–  wyselekcjonowani spośród Black KnightBullet Guard.

Organizacja dzieliła się następująco:

-  grupa – 6 członków i kapral,

-  kompania – 78 członków, 18 kaprali i 6 sierżantów,

-  batalion – 3 kompanie i major,

-  legion – 3 bataliony i pułkownik.

 Utworzono 13 ośrodków, które miały symbolizować dawne kolonie walczące z Wielką Brytanią[15].

W aktach FBI pojawia się informacja o organizacji Junior Black Legion. W artykule z ,,Washington News” z 11 czerwca 1936 roku zamieszczono opinię rabina Edwarda L. Israela, w którym pisze o przemocy jakiej dopuszczają się członkowie organizacji. Junior Black Legion nie była oficjalnie związana z Black Legion jednak powstała z inspiracji tą grupą. Kilku młodych, nieletnich ludzi (prawdopodobnie z Waszyngtonu) założyło tę grupę i dopuszczało się ataków na swoich rówieśników motywując to podobnymi ideami[16]. Później m.in. w Detroit powstawały podobne grupy.    

Członkostwo

Członkiem Black Legion mógł zostać każdy biały Amerykanin wyznania protestanckiego. Aby zostać członkiem organizacji kandydat musiał przejść cykl pytań, a następnie złożyć przysięgę. Zaprzysiężenie odbywało się w miejscu oddalonym od postronnych osób. Zamaskowani członkowie Legionu tworzyli krąg, w którym stali kandydaci. Teren był dokładnie strzeżony przez uzbrojonych legionistów. Na początku kandydaci musi odpowiedzieć na pytania wstępne, takie jak: czy są białymi Amerykanami, wyznania protestanckiego, czy wiedzą, iż organizacja, do której chcą wstąpić posiada tajny i militarny charakter oraz czy zdają sobie sprawę, że organizacja często łamie prawo i jest infiltrowana przez wrogów? Po pozytywnej weryfikacji należało złożyć wstępną przysięgę. Kandydaci musieli uklęknąć na prawe kolano, lewą rękę położyć powyżej serca, a prawą unieść do góry i powiedzieć: ,,Uroczyście obiecuję i przysięgam, że nigdy nie ujawnię żadnych zadań, które otrzymałem, ani tych które mam dopiero otrzymać. Dalej obiecuję i przysięgam, że nigdy nie ujawnię informacji o tym wszystkim, co się wydarzyło dziś wieczorem. Nie ujawnię również tożsamości każdego, kogo mogłem rozpoznać. Karą za to będzie śmierć”. Następnie rozpoczynano kolejną serię pytań. Pułkownik Legionu pytał podpułkownika, czy uważa, iż ci ludzie są gotowi do przystąpienia do organizacji i czy będą jej przydatni. Po pozytywnej odpowiedzi, pytano kandydatów, czy mają w domu broń, czy uznają prawo Lyncha[17] oraz czy są wstanie złożyć przysięgę własną krwią. Po kolejnej pozytywnej weryfikacji składano przysięgę[18]. Ponownie kandydaci musieli uklęknąć na prawe kolano, lewą rękę położyć powyżej serca, a prawą unieść do góry i powiedzieć: ,,W imię Boga i diabła, mocą światła i ciemności, dobra i zła, tu pod czarnym sklepieniem niebios,  symbolem zemsty, wyrażam i poświęcam moje ciało,  kończyny, moje serce, mój umysł i przysięgam na wszystkie prawa w niebie i piekle, że poświęcę swoje życie, dochowam posłuszeństwa wyższym oficerom tej organizacji i że nigdy nie zdradzę towarzyszy. Dalej obiecuję i przysięgam, że będę niszczyć, bez miłosierdzia, wszystkie organy rządu  federalnego, Jayhawkersów[19]i ich podżegaczy, którzy, jak węże zniszczyli życie naszych sojuszników i sympatyków. Tak długo będę walczyć bez litości, jak długo wystarczy tchu. Przed wyjawieniem swoich zadań oraz mojego ślubowania, mojej uroczystej przysięgi i obowiązków. Będę się modlić do Boga i niemiłosiernego diabła, żeby moje kończyny zostały złamane kamieniami i odcięte, żeby stały się pożywieniem dla padlinożernych ptaków, żeby moje ciało się rozpruł, moje wnętrzności zostały wyrwane i podane  ptakom, żeby moja głowa była rozerwana, a mózg rozrzucony na ziemi, moje serce wyrwane i pieczone w ogniu siarki. I wreszcie, moja dusza poddana mękom, może być zanurzona w roztopionym metalu i zduszona w płomieniach piekła. Taka może być kara dla  mnie przez całą wieczność”[20].     

W aktach FBI występują imiona i nazwiska oraz stopnie wtajemniczenia czołowych działaczy Black Legion  w poszczególnych miastach. Oprócz Williama Shepparda istotne funkcje sprawowali m.in.: Claude Sutter – asystent Shepparda, siostra Shepparda (nie wymieniona z nazwiska) – kierowniczka żeńskiej części organizacji, o której brak informacji, Bert Effinger – szef Legionu w Limie (Ohio), Harry Tapscot – podpułkownik Legionu, posiadał liczne zasoby dynamitu, Ward Taylor – szef policji w Limie. Opisane zostały miejsca spotkań w Limie (Ohio)  np. Old Ford Dance Hall, Order United American Mechanics Hall, farma Harrego Tapscota czy urząd miasta Cidersville [szef lokalnej policji (Marshall) był członkiem Legionu].

Ubiór i symbolika

Członkowie Legionu nosili czarne stroje wzorowane na Ku Klux Klanie. Zamiast kaptura zakrywającego twarz nosili czapki stylizowane na pirackie wraz z kominiarkami. Stroje i czapki ozdabiali białą czaszką i skrzyżowanymi piszczelami. Było to nawiązanie do symboliki korsarskiej, do słynnej flagi Jolly Roger mającej symbolizować radykalizm i brak litości. Miała pełnić rolę psychologiczną, potęgować strach u ofiar.  Genezy tego stroju należy szukać w początkach działalności Williama Shepparda w Ku Klux Klanie. Do tradycyjnego stroju organizacji dodał czarną czaszkę na kapturze – miał to być element rozpoznawczy Black Guards.  Za to działanie Shepard został wyrzucony z Klanu.

Czarny kolor peleryny członków Black Legion miał wzmocnić ich wyobrażenie o byciu nocnym jeźdźcami. Jeźdźcami, którzy niosą śmierć wrogom, pojawiają się i znikają niezauważeni pod osłoną nocy.

Legion opracował system tajnych znaków, które były wykorzystywane do rozpoznawania się w miejscach publicznych, dawania sygnałów w czasie prowadzenia akcji czy planowaniu działań. Najbardziej znanym sposobem porozumienia się w czasie działań nocnych były sygnały świetlne. Używano latarki bądź reflektora, wykonywano trzy mrugnięcia, odpowiedź wyglądała tak samo. Wtedy przystępowano do działania. Oprócz tego używano zaszyfrowanych haseł. Kiedy legionista otrzymał wiadomość LIXTO wraz z nazwą miejsca ( np. LIXTO Cleveland) musiał natychmiast stawić się w wyznaczonym miejscu. Przychodząc na spotkanie trzeba było podać hasło PUT (nazwa miejsca) Americans only on guard.[21]

Doktryna organizacji

Czarny Legion nie wykształcił spójnej doktryny. FBI charakteryzuje Legion jako: organizację typu religijnego działającej na obszarze środkowo-zachodniego USA, która miała na celu ochronę amerykańskich obywateli przed wszelkiego rodzaju „-izmami”. Była to organizacja o charakterze konspiracyjnymi, quasi-terrorystycznym. Jej działacze skupiali się wokół religii protestanckiej, nienawiści do czarnych mieszkańców USA , imigrantów, katolików i komunistów. Z drugiej strony atakowano Franklina D. Roosevelta i jego rządy oraz krytykowano New Deal. Uważano, że ówczesna władza ma charakter antyamerykański i prowadzi kraj do upadku. Wobec braku rozbudowanego programu, działania Legionu opierały się głównie na atakach oraz propagandzie mającej wprowadzić strach w społeczeństwie[22]. Warto zauważyć, iż organizacja występowała zarówno przeciwko komunistom, jak i faszystom: „Komuniści i faszyści są skazani na śmierć”[23].

Działalność Black Legion

Wobec braku rozbudowanego programu, działania Legionu opierały się głównie na atakach oraz propagandzie mającej wprowadzić strach w społeczeństwie. Mimo sympatii polityków i finansistów nie utworzono masowego ruchu (np. takiego jak Silver Legion Pelley’a czy German American Bund), który startowałby w wyborach i działał na innej płaszczyźnie niż fizyczna walka z wrogami.

W swojej działalności członkowie Black Legion dopuszczali się podpaleń, pobić, porwań. Władza powstrzymała organizację dopiero po zabójstwieCharlesa Poola, pracownika Works Progress Administration (agencji zajmującej się wdrażaniem New Deal Franklina D. Roosevelta) w   1936 roku. Zabójstwa dokonał Dayton Dean, który motywował swój czyn przesłankami religijnymi. Prasa przedstawiała Deana jako osobę ślepo zapatrzoną w doktrynę Legionu, gotową na całkowite podporządkowanie się rozkazom Głównego Generała organizacji. Po tym zabójstwie i skazaniu wielu osób za m.in. morderstwa, pobicia, groźby zabójstw organizacja przestała istnieć. Istnieje również niepotwierdzona informacja, iż bomba, która została wysłana gubernatorowi Curleyowi w Bostonie była zrobiona przez członków Black Legion[24].

Porwania, podpalenia, pobicia

W aktach FBI można znaleźć informacje na temat włamania do katolickiego kościoła w Norfolk. 19 czerwca 1936 roku członkowie Legionu okradli katolicki kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Norfolk zabierając ze sobą 400 funtowe tabernakulum. Prawdopodobnie weszli do kościoła od frontu, gdzie dokonali rabunku, a później uciekli[25].  W Wilmington członkowie Black Legion spalili katolicki kościół Najświętszego Serca Jezusa. Na resztkach głównego ołtarza wymalowano węglem napis: „Z pozdrowieniami od reformatota”. Władze nie potwierdzały, iż był to efekt działalności Legionu, jednak mieszkańcy nie mieli co do tego wątpliwości[26].

Jeżeli ktoś odmówił wstąpienia do Legionu zdarzały się ciężkie pobicia lub groźby śmierci. Przykładem może być historia Williama M. Smitha z Limy w Ohio, który odmówił wstąpienia do organizacji. 24 sierpnia 1934 roku wracał z pracy w polu. Jechał  samochodem, postanowił zjechać z głównej drogi. Była noc, gdy nagle drogę zastąpiło mu dwóch mężczyzn w czarnych kostiumach. Następnie został wyciągnięty z samochodu i zaciągnięty w miejsce, gdzie było około 200 zamaskowanych mężczyzn i 12 rekrutów. Po omówieniu celów organizacji Smithowi zaproponowano przyłączenie się do niej. Odmówił, przystawiono mu broń do głowy i grożono śmiercią. Po kilku godzinach puszczono go wolno, jednak grożono śmiercią za ujawnienie tych informacji[27].

Porwania były stałym elementem działalności Black Legion. Porywano zarówno dzieci, jak i dorosłych. W Polk County na Florydzie uprowadzono i wychłostano trzech działaczy robotniczych, w skutek obrażeń jeden zmarł. Odpowiedzialni byli za to działacze Legionu[28]. Sporadycznie porywano dzieci. Często jednak informacje o porwaniu dzieci były wymyślane, dla uzyskania rozgłosu. Przykładem może być historia 15-latka z Toledo, w Ohio, który twierdził, iż został porwany oraz miał wstąpić do Junior Black Legion[29]. Autentyczną historią było porwanie Josepha Igagniego oraz Alberta Valentiego – zostali oni uprowadzeni przez młodzież inspirującą się Black Legion. Motywem porwania było prawdopodobnie włoskie pochodzenie obu chłopców. Zdecydowana reakcja władz uratowała porwanych przed śmiercią[30].

Działalność Black Legion polegała głównie na pobiciach i porwaniach, większość z tych zdarzeń wyglądała podobnie, dlatego w artykule użyto wybranych przykładów. Najgłośniejszą sprawą z udziałem członków Legionu było zabójstwo Charlesa Poola – pracownika Works Progress Administration.

Dayton Dean, zabójstwo Charlesa Poola i jego następstwa

Black Legion był organizacją, która miała stosunkowo łatwy dostęp do broni palnej. Posiadała w swoich szeregach policjantów i żołnierzy. Dlatego zorganizowanie kilku sztuk broni maszynowej czy profesjonalnych karabinów nie było dla tej organizacji istotnym problemem. Warto również pamiętać, iż tzw. 2. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1791 roku gwarantuje każdemu obywatelowi dostęp do broni palnej.

Wydarzeniem, które wstrząsnęło opinią publiczną w USA było zabójstwa Charlesa Poola. Został uprowadzony przez 12 członków Black Legion, a następnie zabity przez jednego z nich Daytona Deana. Charles Poole – biały żonaty katolik był pracownikiem Works Progress Administration (agencji zajmującej się wdrażaniem  New Deal Franklina D. Roosevelta). 12 maja 1936 roku został pojmany przez członków Legionu, a następnie zabity z zimną krwią przez Daytona Deana. Do dziś nie są znane przyczyny morderstwa[31]. Członkowie Legionu uważali, iż Poole powinien ponieść karę za bicie żony – Becky Poole, jednak nie zostało to potwierdzone[32]. Dean tłumaczył, iż dostał taki rozkaz i musiał go wykonać: „Strzelałem do ludzi, ponieważ miałem taki rozkaz. Nie miałem osobistych powodów, nie czułem do nich urazy. Otrzymałem rozkaz od moich przełożonych. Jeśli dostanę rozkaż zabicia kogoś lub popełnienia przestępstwa to zrobię to”[33].

Proces Deana i jego współtowarzyszy śledziła amerykańska prasa, cały kraj żył tą sprawą. Ostatecznie Dean został skazany na karę dożywotniego więzienia. Karę odbywał w więzieniu stanowym w południowym Michigan. Jego towarzysze zostali skazani za współudział w morderstwie[34]. Prasa dość szczegółowo zbadała życiorys Deana aby nakreślić profil psychologiczny mordercy.  W chwili popełnienia zabójstwa miał 36 lat, był rozwiedziony, powodem jego zachowania była przemoc i agresja w stosunku do żony. Następnie żył z kobietą, która oskarżyła go o molestowanie jej 14-letniej córki[35].  Zmarł na atak serca w 1960 roku po 24 latach pobytu w więzieniu. Jego zeznania pozwoliły na postawienie zarzutów 50 członkom Black Legion.

Walka z Black Legion

Śmierć Charlesa Poola pociągnęła za sobą zdecydowane kroki władzy wymierzone przeciwko Legionowi. 25 maja 1936 roku w Kongresie wystąpił Samuel Dickstein z Partii Demokratycznej z Nowego Jorku, który w swojej mowie wystąpił z postulatem wszczęcia dochodzenia przeciwko Black Legion oraz innym, antyamerykańskim,  terrorystycznym organizacjom. Propozycję tę motywował tym, iż Amerykanie powinni mieć świadomość istnienia organizacji wywrotowych i wiążących się z nimi zagrożeń[36]  Senat zatwierdził niejednogłośnie decyzję o wszczęciu dochodzenia przeciwko Black Legion oraz innym, antyamerykańskim,  terrorystycznym organizacjom[37]

Do badania działalności Legionu zostali powołani agenci federalni, tzw. G-Mani pod wodzą J. Edgara Hoovera[38]. Po śmierci Poola działanie wymierzone przeciwko Black Legion  nabrały zdecydowania Za cel główny postawiono złapanie Virgila „Berta” Effingera formalnego przywódcę organizacji[39]. Jednak nie było to takie proste. Prasa z tego okresu informuje nas, iż Effinger wielokrotnie uciekał. Miał przyjaciół w różnych stanach, u których mógł się ukrywać. Kiedy zapadła decyzja o zatrzymaniu Effingera ten się ukrył[40]. Istotną rolę w pościgu za szefem Legionu odegrała żona podejrzanego. Dostarczała informacje o miejscach, w których przebywał mąż[41]. Był poszukiwany w kilku stanach, jednak główne działania obejmowały Ohio i Michigan. Oprócz agentów rządowych wykorzystywano również lokalną policję i straż[42]. Trzeba jednak pamiętać, że sporo policjantów i żołnierzy było członkami Legionu[43].

Przez 15 miesięcy Effingera nie udało się  aresztować, ostatecznie został pochwycony w grudniu 1936 roku. Po zatrzymaniu został zwolniony za kaucją 1000 $. Nigdy nie postawiono mu zarzutów[44]. W 1938 roku założył Patriotic Legion of America (Patriotyczny Legion Ameryki) w którym mogli działać również katolicy. Była to nieudana inicjatywa, po której Effinger miał problemy natury psychicznej. Zmarł w 1955 roku w szpitalu psychiatrycznym. Do końca swych dni nie przyznawał się do kierowania Czarnym Legionem[45].

Walka z Black Legionem toczyła się głównie w stanie Michigan i Ohio, jednak zdarzały się też pojedyncze incydenty w innych stanach np. w Kalifornii w Los Angeles, gdzie znaleziono miejsce spotkań organizacji. Nikogo nie ujęto, jednak skonfiskowane stroje Legionu[46]. W Prestonburgu, w Kentucky, aresztowano 7 osób, a 18 było poszukiwanych za działalność związaną z Black Legion[47].  Największym terenem działań objęto Michigan (w samym tylko Detroit dochodziło do licznych akcji federalnych wymierzonych przeciwko Black Legion). To właśnie tam przejęto broń oraz inne przedmioty związane z działalnością organizacji. Część ekwipunku znajdowała się w prywatnych domach np. Raya Ernesta[48]. Główna siedziba Legionu w Detroit została odnaleziona po wskazaniu jej przez podejrzanych o zabójstwo Poola. Znaleziono tam broń, stroje oraz inne przedmioty związane z organizacją[49]. Black Legion został ostatecznie rozbity przez władze federalne pod koniec 1936 roku.

Black Legion a Ku Klux Klan

Działalność Black Legion spotykała się ze sprzeciwem ze strony Ku Klux Klan. Wynikało to zapewne z radykalizmu, zdecydowania i solidarności członków Legionu. Ku Klux Klan w tym okresie przeżywał kolejny kryzys. W latach 20. XX wieku Klan dokonał kilku porwań, spowodowało to błyskawiczną reakcję władzy i aresztowanie czołowych działaczy[50]. Nikogo nie dziwiło to, iż działacze rządni radykalizmu i akcji bezpośredniej zaczęli wiązać się z silnym w latach 30. XX wieku Black Legion.  W dobie walki z Legionem, działacze Klanu w oficjalnych wypowiedziach popierali działalność władzy wymierzonej przeciwko „terroryzmowi”. Wielki czarownik Hiram W. Evans w maju 1936 roku na łamach lokalnej prasy stanu Georgia zadeklarował, iż jego organizacja jest gotowa pomóc władzy federalnej w walce z terroryzmem, jednak nie chce się angażować w bezpośrednią działalność. Dodatkowo potępił Legion za ich brak szacunku dla prawa co jest niegodne prawdziwego Amerykanina[51]. W innej wypowiedzi w tym samym roku Evans dał do zrozumienia, iż Ku Klux Klan nie ma nic wspólnego z Black Legion i po raz kolejny udzielił poparcia władzy. Mówił, że tylko stanowcze działania władzy zapobiegną fali porwań oraz zakończą nocne rajdy Legionu. Ponownie potępił Legion za nielegalną działalność[52]

Black Legion w kulturze

W 1937 roku  nakręcono film pt. „Black Legion” w którym główną rolę zagrał Humphrey Bogart. Opowiada on historię Franka Taylora robotnika nastawionego niechętnie do imigrantów, który dołączył do Czarnego Legionu. Z człowieka niechętnego imigrantom przekształcił się w fanatycznego rasistę, zaniedbującego rodzinę i pracę, myślącym tylko o działalności organizacji. Wkrótce popełnia morderstwo…

Legion był również obiektem różnego rodzaju pamfletów, które pisały różne środowiska. Jednym z najbardziej znanych jest utwór Georga Morrisa pt. „The Black Legion rides[53]. Motywy Legionu pojawiają się również odcinkach słuchowisk radiowych m.in. „The Shadow” z 20 marca 1938 r. oraz „True Detective Mysteries” z 1 kwietnia 1937 r. Malcolm X porusza również zagadnienie Legionu w swojej biografii, omawiając śmierć ojca[54].

Podsumowanie

Black Legion trwale zapisał się w świadomości mieszkańców USA drugiej połowy lat 30. XX wieku. Bezkompromisowość, radykalizm, tajemniczość, magia rytuałów spowodowały, iż Czarni Jeźdźcy stali się mroczną legendą. Porwania, pobicia, podpalenia i ostatecznie morderstwo silnie wpłynęły na media amerykańskie. Działalność innych organizacji o podobnym nastawieniu politycznym nie była tak szeroko komentowana, jak Black Legion. Protestanckie, rasistowskie zakonspirowane ugrupowanie Czarnych Jeźdźców  walczyło o Amerykę białą, protestancką bez: Roosevelta, imigrantów, Murzynów oraz lewicy. Z drugiej strony występowało również przeciwko faszyzmowi, jako nieamerykańskiej idei. O sile organizacji świadczyło stałe obserwowanie jej przez władze federalne, a ostatecznie rozbicie grupy.

Mimo tego ugrupowanie na stałe wpisało się w amerykańską kulturę mistyki, rytuałów i konspiracji. Stworzyło tajną strukturę, działającą według własnych zasad i wartości. Jej silny wpływ możemy odnaleźć w kulturze drugiej połowy lat 30. XX wieku, w filmie, słuchowiskach radiowych oraz różnych, mniej lub bardziej udanych powieściach.  


[1] Więcej o The Silver Legion of America zob.: T. Kosiński, Faszyzm po amerykańsku, czyli Srebrne Koszule Williama Dudleya Pelley’a, https://konserwatyzm.pl/artykul/7944/faszyzm-po-amerykansku-czyli-srebrne-koszule-williama-dudley [dostęp dn. 26.05.2013 r.].

[2] Więcej zob.: J. Bredemus, American Bund -The Failure of American Nazism: The German-American Bunds Attempt to Create an American Fifth Column, http://www.traces.org/americanbund.html [dostęp dn. 29.04.2013 r.].

 [3] S. G.  Payne, A history of fascism 1914-1945, University of Wisconsin 1995, s. 351.

[4] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn. 961-7398-52

[5] Ibidem.

[6] Ibidem.

[7] Dokładna data powstania nie jest określona, rok 1935 przyjmuje się w związku z grupą działającą w Detroit.

[8] FBI Cleveland, Ohio 5/24/35, http://www.nathanielturner.com/blacklegion2.htm [dostęp dn. 1.07. 2013 r.].

[9] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn. 61 -7398 – A.

[10] Ibidem.

[11] Black Legion, ,,The Sydney Morning Herald” 25.05.1936, http://trove.nla.gov.au/ndp/del/article/27993123?searchTerm=ritual%20murder%20austria&searchLimits=l-textSearchScope=*ignore*%7C*ignore*%7C%7C%7Cl-word=*ignore*%7C*ignore* [dostęp dn. 1.07.2013 r.].

[12] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A  Coyotes, ,,Washington Times”27.05.1936.

[13] John L. Spivak, Who back the Black Legion, ,,New Masses” 9.06.1936.

[14] R. Bak, The Dark Days of the Black Legion, http://www.hourdetroit.com/core/pagetools.php?pageid=5073&url=%2FHour-Detroit%2FMarch-2009%2FThe-Dark-Days-of-the-Black-Legion%2Findex.php%3Fcparticle%3D2%26siarticle%3D1&mode=print [dostęp dn. 3.07.2013 r.].

[15] FBI Cleveland, Ohio 5/24/35 http://www.nathanielturner.com/blacklegion2.htm [dostęp dn. 1.07. 2013 r.].

[16] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn. 61- 7398 – H.

[17]  Kpt. William Lynch był żołnierzem działającym w Virginii. Podczas wojny o niepodległość USA wprowadził prawo (prawo Lyncha, lynching) wymierzone przeciwko brytyjskim lojalistom. Każdego złapanego żołnierza wiernego Wielkiej Brytanii wieszano w miejscach publicznych. Po wojnie secesyjnej „linczowanie” dotykało Murzynów, był to poważny problem do czasów II wojny światowej.

[18] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn. 61- 7398 – 7.

[19] Jayhawkers – były to partyzanckie grupy w Kansas, które na krótko przed wybuchem wojny secesyjnej wyprawiały się do Missouri, aby wyzwalać niewolników.

[20] John L. Spivak, Who back the Black Legion, ,,New Masses” 9.06.1936 oraz Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn. 61- 7398 – 7.

[21] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn. 61- 7398 – 7.

[22] Black Legion  http://web.archive.org/web/20060623031109/http://foia.fbi.gov/foiaindex/blackleg.htm [dostęp dn. 20.07.2013 r.].

[23] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A.

[24] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Bomb sent to Curley Laid to Black Cult.

[25] Ibidem, ,,Black Cult” Loots Norfolk Church, ,,Washington Herald” 19.06.1936.

[26] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Church fired by “Reformer”, ,,Washington Times” 21.05.1936.

[27] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Man attacked for refusing to join band, ,,Pittsburgh Press” 27.05.1936.

[28]  Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A  Law vs. Lynch, ,,Washington News”, prawdopodobnie 1936 rok. 

[29] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Kidnapped boy forced to rob, ,,Washington Herald” 23.10.1936.

[30] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Escaped death. Black Legion inspired boys to attempt Their lynching, ,,Washington Herald” 7.06.1936.

[31] Legion Trigger man gets life, ,,Reading Eagle” 8.10.1936.

[32] Black Legion member bares Poole murder, ,,St. Petersburg Times” 4.06.1936.

[33] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 –A Who’s next, Boss?, ,,New York Daily Mirror” 5.05.1936.

[34] Legion Trigger man gets life, ,,Reading Eagle” 8.10.1936.

[35]  D. J. Krajicek Wrongful murder in 1936 led Black Legion leader Dayton Dean’s confession, http://www.nydailynews.com/news/crime/wrongful-murder-1936-led-black-legion-leader-dayton-dean-confession-article-1.449634 [dostęp dn. 31.07.2013 r.].

[36] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Black Legion Inquiry by Congress Advocated.

[37] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Senate approves Black Legion Probe, ,,International News Service” 13.05.1936.

[38] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A G- Man ready to start war against vigilantes, ,,Harford Times” 29.05.1935.

[39] John Edgar Hoover (1895-1972) – dyrektor FBI w latach 1924-1972.

[40] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Black Legion chief suddenly vanishes.

[41] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Black Legion Head turned in by Wife.

[42] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Ohio Sheriff asked G-men’s Aid in Black Legion probe, He avers, Trenton, New Jersey.  

[43] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Army officers held active in Black Legion, ,,Washington Herald” 3.06.1936.

[44] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Black Klan chieg gives himself up, ,,New York Post” 5.12.1936.

[45] M. E. Birdwell Celluloid Soldiers: The Warner Bros.’s Campaign Against Nazism,  New York 2001, s. 46.

[46]  Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Terrorist outfit found in street, ,,New York Sun” 14.10.1936.

[47] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A 25 are indicted in flogging for “Black Leg” cult, ,,New York Herald Tribune” 8.01.1937.

[48] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Black Legion regalia sized, ,,Washington Times” 1936.

[49] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Terroristic Black Legion’s Grim Arsenal, 26.05.1936.

[50] The FBI Versus the Klan. Part 2: Trouble in the 1920s, http://www.fbi.gov/news/stories/2010/april/klan2_042910 [dostęp dn. 7.08.2013 r.].

[51] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A  Black Legion attacked by Klan Head, 29.05.1936.

[52] Akta FBI Freedom of Information Act (FOIA) sygn 61- 7398 – A Klan chief advises ending Black Legion, Associated Press 1936

[53] G. Morris The Black Legion rides, New York 1936.

[54] Malcolm X, The Autobiography of Malcolm X, New York 1965.

Tomasz Kosiński

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *