Ukazała się nowa książka o Ernście Jüngerze z artykułem m.in. prof. Adama Wielomskiego

Spis treści

WŁODZIMIERZ CHOŁOSTIAKOW, JAKUB MICHALCZENIA

Jünger — bojownik, robotnik, anarcha, czyli o wielości perspektyw. Wstęp

CZĘŚĆ I. Jünger — bojownik

ARTUR SOBIELA

Ernst Jünger i Marek Edelman — dwie drogi praktycznego heroizmu.Źródła, konteksty, realizacja, krytyka

MACIEJ URBANOWSKI

Wojna jako mistrzyni? Ernst Jünger i Stanisław Rembek

ADAM WIELOMSKI

Ernst Jünger i niemiecka rewolucja konserwatywna

ŁUKASZ ŚWIĘCICKI

Przyjaciel czy wróg? Ernst Jünger w perspektywie „Pojęcia polityczności” Carla Schmitta

CZĘŚĆ II. Jünger — robotnik

PAWEŁ PIENIĄŻEK

Nihilizm u Ernsta Jüngera („Robotnik”) i Fryderyka Nietzschego

JAKUB MICHALCZENIA

Sport w erze robotnika. O współczesnej piłce nożnej

CZĘŚĆ III. Jünger — anarcha

MICHAŁ HERER, KRZYSZTOF WOLAŃSKI

O „Przybliżeniach” Ernsta Jüngera

JACEK SOBOTA

Akcenty utopijne w powieści „Na marmurowych skałach” Ernsta Jüngera

WŁODZIMIERZ CHOŁOSTIAKOW

Ostatni człowiek

ADAM T. WITCZAK,

Recepcja Ernsta Jüngera i niemieckiej rewolucji konserwatywnej na muzycznej scenie neofolkowo-militarnej

ANNA MACIUK,

„Promieniowania” Ernsta Jüngera jako modernistyczny dziennik autofikcjonalny

ZBIGNIEW KADŁUBEK,

Śródziemnomorski Ernst Jünger (O wzorach głębinowych)

ZAMIAST ZAKOŃCZENIA

JACEK SZABAN,

Ernst Jünger. Robotnik w fabryce mitu

ELENA SEMENYAKA,

От «нового национализма» к «новой аристократии».Эрнст Юнгер и национал-социализм (Od „nowego nacjonalizmu” do „nowej arystokracji”.Ernst Jünger i narodowy socjalizm)

ERNST JÜNGER, Przemowa pod Verdun. 24 czerwca 1979 r. (tłum. Krzysztof Polechoński)

NOTY O AUTORACH

BIOGRAPHICAL NOTES OF AUTHORS

INDEKS OSOBOWY

SUMMARY

ZUSAMMENFASSUNG

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.