Wielomski: Co to znaczy, że „wszelka władza pochodzi od Boga”?

Komentarz do słów św. Pawła z Listu do Rzymian, że „wszelka władza pochodzi władzy od Boga”. Oto dwie możliwe interpretacje tych słów, wyjaśniające dwie możliwe interpretacje problemu, wedle: 1/ szkoły św. Augustyna; 2/ szkoły św. Tomasza z Akwinu.

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4]
Facebook

1 thoughts on “Wielomski: Co to znaczy, że „wszelka władza pochodzi od Boga”?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *