Wielomski: Pacyfizm czy zasada równowagi? O trwałym pokoju w ujęciu historycznym. Relacja video z konferencji w Sejmie RP

W historii Cywilizacji Zachodniej sformułowano kilka teorii politycznych mających na celu zapewnienie trwałego pokoju. W Europie Zachodniej, zdominowanej przez ideologię liberalną, panują rozmaite wizje pacyfistyczne mające u swoich źródeł ideę “wiecznego pokoju” Immanuela Kanta. Oparte są one na optymistycznej antropologii politycznej i historia dowiodła empirycznie, że to błędne założenie nigdy nie przyniosło rzeczywistego pokoju. Inne potęgi, jak Stany Zjednoczone i Rosja zdecydowanie opowiadają się za tzw. realistycznymi koncepcjami stosunków międzynarodowych, w których pokój jest pochodny własnej przewadze i panowaniu. Celem wystąpienia jest przypomnienie teorii równowagi, którą forsowali min. K. von Metternich i H. Kissinger, a która już 2 razy zapewniła Europie pokój trwający 50 lat, jak również postawienie pytania o możliwość zastosowania tej teorii w świecie powstałym po 1989 r.

https://youtu.be/irk9rA585SI

Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *