Wielomski: Rewolucja Francuska, cz. 4: antyklerykalizm i rewolucja kościelna

Dziś cz. 4 wykładu o Rewolucji Francuskiej prof. Adama Wielomskiego. Odcinek poświęcony chrystofobii, antyklerykalizmowi i schizmie religijnej wywołanej przez rewolucjonistów (Konstytucja Cywilna Kleru). O filosemityzmie rewolucjonistów też słów kilka.

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 4.7]
Facebook

1 thoughts on “Wielomski: Rewolucja Francuska, cz. 4: antyklerykalizm i rewolucja kościelna”

  1. Co do zamykającego pytania

    Zgodnie z myślą starożytnych Greków (taki mix uczynię, bo jednej wykładni konkretnej nie ma) „Tyrania” to ustrój jedynowładztwa, gdzie rządy są sprawowane za pomocą siły tudzież uzyskane za pomocą metod siłowych. „Despotyzm” to zaś forma orientalnego jedynowładztwa, charakteryzujący się tym, że wszyscy są faktycznymi niewolnikami władcy, zaś jego wola jest faktycznym prawem a on sam ponad prawem, poza prawem i jest prawem.

    Ergo – „despotyzm wolności” znaczyłby, że wszyscy są niewolnikami idei „wolności”, zaś sama idea „wolności” stoi ponad i poza wszystkim.

    Jest tutaj troszkę śmieszności, ponieważ sami rewolucjoniści spełniali cechy „tyranii” w pojęciu starogreckim. Przejęli władzę siłą oraz panowali za pomocą siły. A despotyzmowi bliższa była „Monarchia Wersalska”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *