Wielomski: Sojusznik Hitlera – Marszałek Philippe Petain nie był zdrajcą Francji

Prof. Adam Wielomski: sojusznik Hitlera – Marszałek Philippe Petain nie był zdrajcą Francji

Prof. Adam Wielomski: – dlaczego rewolucja antyFrancuska wciąż ma dobrą prasę? – sojusznik Hitlera – Marszałek Filip Petain nie był zdrajcą Francji.

Click to rate this post!
[Total: 4 Average: 5]
Facebook

10 thoughts on “Wielomski: Sojusznik Hitlera – Marszałek Philippe Petain nie był zdrajcą Francji”

    1. 1/ Nie widzę propagowania, a opisywanie; 2/ Nawet gdyby, to nie był to ustrój totalitarny i nie bardzo wzorowany na III Rzeszy. To była konserwatywno-narodowo-katolicka dyktatura.

     1. No dobra… stwierdzenie, że wprowadzenie tejże dyktatury nie jest zdradą, czyli było w interesie narodowym Francji, popada pod propagowanie.

 1. Interesujący wykład jednak zabrakło mi analizy fundamentalnych przyczyn rewolucji francuskiej jakim był rozwój kapitalistycznych stosunków produkcji i wymiany w XVII-XVIII w. krępowany przez absolutną władzę królów, szlachty i duchowieństwa. To rozwój kapitalizmu sprawił, że „tiers etat” nie był w stanie dalej tolerować swojego upośledzenia w państwie. Stąd „Deklaracja praw człowieka i obywatela” oraz monarchia konstytucyjna, a później, no cóż, terror spowodowany istnieniem zewnętrznego wrogiego otoczenia feudalnych monarchii absolutnych (podobny proces terroru wystąpił w Rosji Sowieckiej osamotnionej w kapitalistycznym otoczeniu). Wspomniana Deklaracja z 1798 r. to kamień węgielny liberalnej demokracji, która podniosła poziom życia materialnego Europy Zachodniej w stopniu do tej pory niespotykanym. Francja przed 1798 r. była państwem dla 2% narodu, elity która nie chciała się reformować (w odróżnieniu od Anglii Cromwella) i dlatego musiała przegrać. Warto też rozróżnić rolę Kościoła w tradycji francuskiej i polskiej. We Francji „drugi stan” stał twardo za władzą królów dlatego został zepchnięty na margines i z czasem nastąpiło zeświecczenie narodu; u nas stał się opoką polskości w dobie zaborów i komunizmu.

   1. No faktycznie nie zadano tego pytania, jednak jaki ma sens mówienie o samych skutkach rewolucji nie wyjaśniając ich przyczyn ? Swoją drogą ciekawe byłoby poznać poglądy owych 2% na przyczyny rewolucji francuskiej (inne niż w stylu „dzieło szatana”). Czy monarchia i szlachta francuska przepracowały rewolucję ? Do jakich wniosków doszły ?

    1. Szlachta i duchowieństwo masowo poparły reformy z 4/5 VIII 1789, znoszące stany społeczne, czyli były świadome konieczności zmian.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *