Wielomski: Zapraszam na Marsz Wolności i Suwerenności. Niedziela 7.10.2018.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania Suwerenności przez Państwo Polskie prof. Adam Wielomski (portal Konserwatyzm.pl) zaprasza serdecznie na Marsz Wolności i Suwerenności. Marsz rozpocznie się w Niedzielę 7.10.2018 na pl. 3 Krzyży i przejdzie pod kolumnę Zygmunta.

Click to rate this post!
[Total: 14 Average: 4.4]
Facebook

2 thoughts on “Wielomski: Zapraszam na Marsz Wolności i Suwerenności. Niedziela 7.10.2018.”

  1. Co nieco zadziwiająca nazwa Marszu: Wolności i Suwerenności. Zapewne w 100. rocznicę kiedy Rada Regencyjna w 1918 roku zapowiedziała niepodległość Polski powołując się na 14 punktów Wilsona zaakceptowanych kilka dni wcześniej przez państwa centralne jako podstawa rokowań pokojowych… Słowem monarchiści i konserwatyści chcą świętować suwerenność Królestwa Polskiego utworzonego przez Niemcy z ziem zaboru rosyjskiego, czyli z dawnego rosyjskiego Królestwa Polskiego. Czy wszyscy świętujący suwerenność państwa utworzonego przez Cesarskie Niemcy z kontrolowaną przez nie Radą Regencyjną, czyli de facto niemieckiego protektoratu, zdają sobie sprawę, że Niemcy nie chcieli słyszeć o przyłączeniu do tego Królestwa Polskiego ziem zaboru pruskiego: Wielkopolski, Pomorza i Śląska ? I że tak właśnie wyglądałaby kadłubowa Polska, z tymi wszystkimi polskimi aktywistami idącymi w czasie wojny z państwami centralnymi przeciwko Rosji, gdyby nie akcja polityczna ND (Komitet Narodowy Polski Dmowskiego) idącej w sojuszu z Ententą i kotwiczącej Niepodległą u boku zwycięskiej Ententy, a nie w obozie przegranych Niemiec i Austrii ?

    1. Zadziwiające jest uczestnictwo konserwatystów w marszu „Wolności i Suwerenności”. Przecież konserwatyści sprzeciwiają się Wolności, więc z trójcy Wolność * Własność * Sprawiedliwość, mogą co najwyżej opowiadać się za Własnością i Sprawiedliwością. Nie tak dawno temu Łukasz Święcicki stwierdził, że

      „ponieważ współczesna kultura i dominująca demokracja liberalna nie są bliskie prawicy w sensie intelektualnym, intelektualna oferta prawicy jest „atrakcyjna” – twierdzi autor. Jest tak dlatego, że dominujące nurty potrafią jedynie powtarzać ideologiczne ogólniki i slogany o WOLNOŚCI, demokracji i emancypacji. Reprezentanci liberalizmu, chadecji, socjaldemokracji czy radykalnej lewicy, a więc wszyscy którzy akceptują demokrację, „nie mają już światu niczego do zaproponowania” „.

      Kiedyś sam A. Wielomski powiedział coś w rodzaju, że prawica popiera Wolność, ale tylko instrumentalnie. Ponieważ sama jest przyparta do muru przez lewiznę, więc tymczasowe popieranie Wolności wydaje się rozsądne, żeby nie dać się zaszczuć modernistom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *