„Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze”, Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.)

Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze, Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek (red.), Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2013, ss. 252

            Wraz z rozwojem nowych technologii, rozwijają się również nowe media, przemysł reklamowy oraz techniki manipulacji medialnej. To z kolei rodzi coraz to bardziej złożone problemy natury nie tylko teoretycznej i metodologicznej, ale i psychologicznej. Potrzeba wszakże nowych paradygmatów, metod, technik, narzędzi badawczych oraz wskaźników umożliwiających dokonywanie porównań o obszarze treści przekazów medialnych. Opracowania dotyczące tych zagadnień dezaktualizują się w zastraszająco szybkim tempie. Niemniej jednak warto bacznie śledzić tę ewolucję po to, aby nie dać się wciągnąć w wir niezrozumiałych zmian, lecz pojmować zachodzące procesy, których mimo wszystko jesteśmy częścią. W związku z powyższym warto sięgnąć po najnowszą i bez wątpienia najbardziej aktualną spośród dostępnych na rynku wydawniczym monografię zawierającą prezentację badań w tym obszarze, a mianowicie książkę przygotowaną przez Agnieszkę Ogonowską oraz Grzegorza Ptaszka, pod tytułem „Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze”.

            Gorąco polecana czytelnikom publikacja jest zbiorem tekstów pedagogów, medioznawców, wybitnych ekspertów zajmujących się mediami, nowymi językami komunikowaniem, a także psychologicznymi aspektami odbioru medialnych przekazów. Umożliwia ona zagłębienie się w proces konstrukcji naszego życiowego doświadczenia, tworzenia więzi społecznych, inicjowania relacji na tle kulturowym, wytwarzania emocji, zapośredniczonego komunikowania się, obcowania z produktami kultury masowej. Oznacza to, że pozwala nam poznać od podszewki te aspekty naszej rzeczywistości, które choć stanowią dla nas codzienność, to w ogromnej części pozostają nieustającą i fascynującą zagadką.

            Autorzy tekstów zebranych w prezentowanym tomie ubolewają nad ludzkimi słabościami, które dają się we znaki w ramach kontaktu na linii człowiek – medium. Wynikają one zazwyczaj z braku znajomości podstawowych zasad psychologii. To kreuje jak dotąd niezaspokojoną potrzebę, a więc wyzwanie dla środowiska akademickiego. Ci spośród badaczy, którzy się go podjęli z powodzeniem zrealizowali to trudne zadanie. Uświadomili wszak czytelnikom w jaki sposób obcować ze środkami masowego przekazu. Wbrew pozorom nie jest to wcale łatwe, albowiem niesie ze sobą tyleż samo zagrożeń, co i szans. Warto bliżej im się przyjrzeć po to, aby uczynić swoje funkcjonowanie w zmediatyzowanej rzeczywistości społecznej nieco bardziej świadomym.

            Na kartach polecanej książki wiele inspiracji znajdą także czytelnicy zajmujący się badaniem fenomenów kultury popularnej. Autorzy bardzo dobrze nakreślili wszakże obszar pól badawczych, jakie można wyznaczyć, a które są istotne w świetle ważnych współcześnie analiz poświęconych psychologicznym aspektom oddziaływania tekstów kultury. Przykładowo bardzo ciekawa i świetnie przeprowadzona jest analiza serialu HBO pod tytułem „Bez tajemnic”. Jej autor skupił się mianowicie na ukazaniu relacji pomiędzy walorami poznawczymi dzieła a edukacją psychologiczną. Inni badacze wyraźnie wyeksponowali czynniki warunkujące odbiór różnych medialnych bodźców, a także kwestie warunkujące to, że ufamy mediom lub im nie wierzymy. Wskazali tym samym na pułapki, jakie na nas czekają w czeluściach mediów oraz uzmysłowili na czym polega psychologia odbioru poszczególnych typów przekazu, a zwłaszcza czym są dźwignie reklamy. To cenne i ciekawe zagadnienia, zwłaszcza z perspektywy odbiorców tych komunikatów.

            Zbiór artykułów pod redakcją Agnieszki Ogonowskiej i Grzegorza Ptaszka pod tytułem „Współczesna psychologia mediów. Nowe problemy i perspektywy badawcze” bez wątpienia dostarczy czytelnikom wielu inspiracji dotyczących między innymi badania skuteczności przekazów reklamowych czy różnorodnych czynników w sferze percepcji komunikatów medialnych. Pozwoli zainicjować nowatorskie badania w tym obszarze. Warto w tym celu skorzystać właśnie z tej książki, ponieważ zawiera w sobie najbardziej aktualne omówienie trendów i potrzeb w tej dyscyplinie. Zapoznanie się z nią uświadomi nam na jakim poziomie rozwoju są badania na świecie w obszarze współczesnej psychologii mediów. W związku z powyższym gorąco poleca się jej lekturę wszystkim odbiorcom zainteresowanym wpływami, jakim są poddawani każdego dnia oraz chcą podjąć się ich zbadania.

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej Impuls: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/wspolczesna-psychologia-mediow,1494.html

Krzysztof Wróblewski

a.me.

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *