Życzenia urodzinowe Obozu Wielkiej Polski dla Jana Kobylańskiego

                                                                                                                  Warszawa, 20 lipca 2012 r.

Szanowny Pan

Prezes Honorowy Obozu Wielkiej Polski

Jan Kobylański

Zbliża się dziewięćdziesiąta rocznica urodzin Pana Prezesa. Z tej okazji przesyłamy serdeczne gratulacje, wyrazy szacunku i uznania. Równocześnie zapewniamy o naszej łączności w modlitwie dziękczynnej za wszelkie dobro, jakie było Pana udziałem w tych latach, pomimo trudnych doświadczeń zwłaszcza w czasie okupacji a następnie emigracji.  Składamy Szanownemu Prezesowi  podziękowanie  za podejmowane wysiłki na rzecz aktywizacji rozsianej po całym świecie Polonii jak również na rzecz budowania więzi pomiędzy środowiskami narodowymi i patriotycznymi w kraju i na świecie.

Na dalsze lata życzymy Panu dobrego zdrowia, życzliwości ludzi, a nada wszystko Bożych łask potrzebnych do szczęśliwego życia.

W imieniu władz naczelnych Obozu Wielkiej Polski

/-/ Dr hab. Jan Eugeniusz Malinowski, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Obozu Wielkiej Polski

/-/ Dr  n. med. Zbigniew Siut, Członek Komisji Rewizyjnej Obozu Wielkiej Polski

/-/ Jacek Wójcikiewicz, Członek Komisji Rewizyjnej Obozu Wielkiej Polski

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *