Arkadiusz Mularczyk, Kazimierz Jaworski: Wołanie o rozsądek

Między Prawem i Sprawiedliwością a Solidarną Polską istnieje wiele różnic programowych, szereg zaszłości personalnych. Nie zmienia to jednak faktu, że Polacy postrzegają nas jako ugrupowania prawicowe, oczekując od nas współpracy, wzajemnego szacunku i wierności pewnym podstawowym pryncypiom. Jednym z nich jest niewątpliwie wierność nauczaniu Kościoła, poszanowanie Jego pozycji, współpraca, gdy Kościół reprezentując nas wszystkich, katolików, podejmuje działania w obszarach, gdzie życie publiczne posiada swój wymiar duchowy.

W naszej tysiącletniej historii dokonaliśmy wielu dobrodziejstw z tytułu takich działań Kościoła, można wręcz powiedzieć, że gdybyśmy nie znaleźli takiego oparcia, nasz naród po prostu by zginął. Otrzymaliśmy od Kościoła trwający do dzisiaj fundament cywilizacyjny. Przez całe wieki zabezpieczenie w dziedzinie oświaty i dobroczynności. Najważniejszy wkład w przetrwanie naszej duszy okresu zaborów i ostatnio, duchowe zwycięstwo nad złowrogim komunizmem. Ten ostatni czas historii naszego kraju naznaczony został niepowtarzalną sylwetką Prymasa Tysiąclecia, Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jednym z jego wielkich kroków, którego prawdziwą doniosłość w pełni obserwujemy z perspektywy czasu, był gest pojednania z narodem niemieckim. Dziś polski Kościół, patrząc perspektywą swej mądrości mierzonej w stuleciach, a nie jedynie doraźnym politykierskim interesem, wyciąga dłoń do drugiego naszego sąsiada, z którym łączy nas równie niełatwa historia. Wśród polityków naszego ugrupowania można w ostatnich dniach usłyszeć głosy w bardzo dosadny sposób sprzeciwiające się tej inicjatywie.

W imię naszej wspólnej tożsamości prawicy, którą reprezentujemy, bardzo prosimy o ich powstrzymanie. Są to działania nieodpowiedzialne, przypominające w swych treściach reakcje, jakie na słowa biskupów „przebaczamy i prosimy o przebaczenie” padały ze strony ówczesnych PRL-owskich władz. Polsce potrzebna jest prawica, która w zbliżających się niełatwych czasach weźmie na siebie odpowiedzialność za kraj. Dlatego bardzo prosimy. Pozostańmy wierni Kościołowi, uwierzmy naszym pasterzom. Bez tego nie ostoimy się i nie możemy liczyć na żaden prawdziwy sukces.

Arkadiusz Mularczyk Poseł RP
Kazimierz Jaworski Senator RP

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *