Dominique Loreau, „Sztuka sprzątania. Uporządkuj swój dom i swoje życie”

Dominique Loreau, Sztuka sprzątania. Uporządkuj swój dom i swoje życie, przeł. Angelina Waśko-Bongiraud, Warszawa 2013, ss. 218

            W naszym powszechnym mniemaniu utarło się przekonanie, że jest coś takiego jak sztuka życia. Towarzyszy temu zwykle przeświadczenie o wpisanym w nią trudzie, ale i potrzebie posiadania pewnych zdolności ku temu, aby w sposób właściwy ją realizować. Nie zwykliśmy jednak niestety myśleć jako o sztuce analogicznej do tej, obwarowanej tymi samymi obciążeniami, a mianowicie o samym sprzątaniu. I to w dodatku pomimo że stanowi niebagatelną część naszego żywota. O znaczeniu posiadania i okiełznania tej sztuki, a także drogach do tego pisze przekonująco Dominique Loreau w swej książce pod tytułem „Sztuka sprzątania. Uporządkuj swój dom i swoje życie”.

            Zastrzec trzeba na początku, że nie jest to kolejne książka hołdująca zachodniemu stylowi życia, przepychowi czy kultowi bogactwa. Autorka uczy bowiem w zgodzie z filozofią wschodu między innymi umiaru, umiejętności doceniania tego, co mamy, zwłaszcza sięgania do tradycji i życia w zgodzie z samym sobą. Pokazuje jak wzbić się na duchowy poziom egzystencji nie uciekając się przy tym do ascetyzmu, zaszczepić w materializm właściwą dozę zmysłowości, umiejętnie zachować harmonię pomiędzy zmysłami oraz umysłem. Nie jest to jednak czcze pustosłowie, ponieważ wszelkie wskazania o znamionach teoretycznych opatruje natychmiast wskazaniami praktycznymi. Odpowiada na pytania czytelników niejako uprzedzając je.

            Dominique Loreau jest w swoich wywodach niezwykle przekonująca. Na tyle, że z pewnością trafi swoimi naukami także do największych bałaganiarzy. Z uporem wskazuje wszak na kolejnych stronach na coraz to nowe pożytki płynące z zachowywania porządku – zarówno we własnym domu, jak i w życiu. Wskazuje: „Korzyści płynące ze sprzątania są wielorakie. Może ono służyć zakwestionowaniu dotychczasowego stylu życia, poprawieniu swojego samopoczucia, wysubtelnieniu zmysłów…”. Odnosi się do naszych motywacji, poszukiwania woli działania, kształtowania nawyków, przyzwyczajeń, wyrabiania poczucia potrzeby harmonii. Dowodzi celowości sprzątania i pomaga każdemu z nas odnaleźć w nim indywidualny sens. Za sprawą jej porad oraz wskazówek może odbiorca zastąpić bowiem sprzątaniem kosztowną terapię bądź uczynić je ćwiczeniem czy nawet przyjemnością.

            Cenne w tej książce jest to, że autorka zwraca uwagę na te aspekty sprzątania, których dotąd nie zauważaliśmy, to znaczy głównie nie pojmowaliśmy ich istoty. Dominique Loreau uświadamia nam jak szlachetnym zajęciem może być sprzątanie, jeśli realizuje się je z: zapałem, godnością, pokorą. Stanowi wszakże świadectwo dbałości o jakość własnego życia codziennego. To również manifestacja akceptacji codzienności, możliwość poznania samego siebie, swoich walorów i słabości. Samo przez się uszlachetnia, pozwala na oczyszczenie duszy i ciała.

            Szczególnie interesująca jest treść reprezentowanego przez Dominique Loreau podejścia do sprzątania jako gwarancji ukojenia, odnalezienia spokoju, energii, siły witalnej, ostoi duchowej, wolności wewnętrznej, jasności umysłu. Według autorki gwarant ten wynika z właściwego spojrzenia na rutynę sprzątania. Wcześniej jednak trzeba sobie zdać sprawę z tego, że sprzątanie zaczyna się w głowie. Nie powinno się więc o nim myśleć jako o złu koniecznym lecz na przykład pamiętać o zespole dobrodziejstw czystego i uporządkowanego domu. W książce tej odnajdzie czytelnik osobny rozdział poświęcony właśnie kwestiom dotyczącym wyrobienia w sobie adekwatnego do zakładanych celów sposobu myślenia o sprzątaniu. To praktyczne wskazówki, które każdy z nas może na sobie bez wielkich nakładów wypróbować. Efekty mogą okazać się naprawdę obiecujące. Stwierdzam zatem, że naprawdę warto z nich skorzystać!

            Dominique Loreau prowadzi czytelnika przez swą książkę „Sztuka sprzątania. Uporządkuj swój dom i swoje życie” subtelnie za rękę. Pokazuje mu przy tym jak uporządkować swój dom i życie. Zaczyna od myślenia, uzmysławia jak przechodzić od niego do działania, a w rezultacie także jak działać. Na pewno warto przemyśleć rady autorki. Pomoże to niejednemu czy niejednej z nas odnaleźć w nieraz przykrym obowiązku inne znaczenia, nadać mu dodatkowe sensy, doszukać się niespodziewanych znaczeń. Jest to książka, która być może odmieni życie bałaganiarzy. Zdecydowanie gorąco ją polecam.

Książka jest dostępna na stronie wydawnictwa: http://www.czarnaowca.pl/poradniki/sztuka_sprzatania,p1764115743

Dominika Zakrzewska        

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *