Dzieszko: Do Wszystkich Tych Bardzo Ważnych Osób, Co Dzwonią Do Mnie i Mówią, że Muszę Zrezygnować i Poprzeć Zdzisława Pupę

Wszystkim tym Ważnym Osobom telefonicznie mówiłem, że kandyduję właśnie dla-tego, iż PiS nie jest ugrupowaniem, które jest w stanie wziąć na siebie odpowiedzialność za Polskę, gdy w końcu upadnie PO. W sprawach gospodarczych PiS głosi poglądy tak lewicowe, że ich zrealizowanie byłoby katastrofą dla Polski. W sprawach moralnych PiS jest partią wielkich słów bez czynów. Przez dwanaście lat istnienia PiS nie zgłosiło ani jednego projektu w tym obszarze. Moim zdaniem nie jest to przypadek.

W Polsce trzeba dopiero zbudować ugrupowanie, które po upadku PO zrealizuje program prawdziwych, głębokich, choć nieraz trudnych zmian. PiS nie jest nim ani w obszarze gospodarczym, ani moralnym. 

Dziś można dodać, że pokładanie nadziei w PiS jest nierozsądne również z pragma-tycznego punktu widzenia. Jarosław Kaczyński ma jakaś skazę polegająca na tym, że jedną swoją wypowiedzią potrafi zniszczyć trud wielu miesięcy pracy. Dziś właśnie to zrobił. W wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” wypowiedział wojnę wszystkim tym Polakom, których inicjatywa i działalność gospodarcza jest źródłem utrzymania nie tylko ich rodzin, ale i Polski. Nasz kraj utrzymują mali i średni przedsiębiorcy. To oni dają większość miejsc pracy. Właśnie w stosunku do nich Jarosław Kaczyński ogłosił dziś kategorycznie wotum nieufności ze strony PiS. 

Wszystkim moim rozmówcom, Ważnym Osobom, chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. Nie domagajcie się ode mnie popierania Zdzisława Pupy i PiS w imię wzmacniania sił katolicko-konserwatywnych. Nikt tak nie szkodzi temu obozowi jak Jarosław Kaczyński takimi wypowiedziami, jak w dzisiejszej „Rzeczpospolitej”. Prezes domaga się Invocatio Dei w Konstytucji i zaraz wypowiada wojnę połowie narodu. To jawna dywersja zmierzająca do tego, by wszyscy ci, których w tym wywiadzie Kaczyński napiętnował, poczuli się też automatycznie wrogami Kościoła. Niestety, niektórzy duchowni ułatwiają rozprzestrzenianie takiej wizji. Jest to groźne przede wszystkim dla samego Kościoła.

Ireneusz Dzieszko
bezpartyjny kandydat do Senatu – okr. 55

Kontakt (tylko via e-mail):
irek@dzieszko.pl, ireneusz.dzieszko@prawicapodkarpacka.pl
www.prawicapodkarpacka.pl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *