Evita Peron. Pierwsza Dama populizmu i cechy systemu peronizmu – Sławomir Dawidowski & Adam Wielomski

Książka: „Evita Peron – Pierwsza Dama populizmu” oraz główne cechy polityczno-społecznego systemu i doktryny peronizmu – dr Sławomir Dawidowski & prof. Adam Wielomski

 

Click to rate this post!
[Total: 3 Average: 3.7]
Facebook

1 thoughts on “Evita Peron. Pierwsza Dama populizmu i cechy systemu peronizmu – Sławomir Dawidowski & Adam Wielomski”

  1. Wystąpienie dra Sławomira Dawidowskiego poświęcone rządom Juana i Evity Peron było wielką apologią peronizmu. Szkoda , że ani dr Dawidowski , ani zgromadzeni na prelekcji słuchacze nie zwrócili uwagi na sytuację gospodarczą Argentyny w tym czasie . Argentyna w okresie międzywojennym była mimo kryzysu światowego bardzo dobrze rozwijającą się gospodarką . Dopiero objęcie rządów przez Perona w 1946 roku spowodowało pogorszenie się sytuacji ekonomicznej państwa. Pewną stabilizację przyniosły dopiero rządy wojskowych po 1955 roku. Ale trwające w w latach 1989-2015, prawie nieprzerwanie rządy peronistów ponownie doprowadziły do kryzysu. W 2001 roku miało miejsce bankructwo gospodarcze Argentyny. Wypowiadanie się więc w tonie aprobatywnym o Peronie i sposobie sprawowania przez niego rządów, nie ma tak naprawdę żadnego głębszego uzasadnienia.
    Cezary Zawalski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *