Gabriel Garcia Moreno

O Najświętsze Serce Jezusa! Racz wspomnieć na poświęcenie Ci Republiki Ekwadoru przez Prezydenta Gabriela Garcię Moreno; na intronizację Twojego świętego obrazu w jego prezydenckim domu; na jego krew przelaną, by przypieczętować jego niezachwiane przywiązanie do Ciebie i Twojego wikariusza, papieża. Racz doprowadzić do kanonicznej gloryfikacji takiego wzorowego władcy, by mężowie potężni w czynie i słowie mogli powstać dla sprawy religii i kraju. Wreszcie udziel nam szczególnej łaski, o którą Cię prosimy, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą. Amen.

Poproś o szczególną łaskę i zakończ Chwała Ojcu

Powyższa modlitwa została zatwierdzona nie tylko przez biskupów Ekwadoru, ale ponadto przez biskupa Pasto w Kolumbii, biskupa Santiago w Chile, biskupa São Paulo w Brazylii, przez jednego z biskupów w Argentynie, dzięki staraniom x. Hervé Le Lay, i przez jednego biskupa Szkocji, dzięki staraniom p. Jakuba Frasera.

 

Jakie warunki stawia Kościół, by heroicznemu chrześcijaninowi nadano tytuł męczennika?

Są trzy warunki kanoniczne: prawdziwa i dobrowolnie zaakceptowana śmierć ofiary, chyba że Bóg zapobiegnie jej w cudowny sposób; tyran lub sprawca śmierci musi doprowadzić do niej niesprawiedliwie; przyczyną zabicia ofiary musi być nienawiść Boga, Kościoła, prawdziwej religii lub jakiejś cnoty chrześcijańskiej albo praw i prerogatyw Kościoła.

Czy te warunki zostały spełnione w przypadku śmierci Gabriela Garcii Moreno?

Wiedział on bardzo dobrze, że chcą go zabić jako ofiarę i przygotowywał się na to poświęcenie: „Wrogowie Boga i Kościoła mogą mnie zabić, ale Bóg nie umiera. Zostanę zamordowany, jestem szczęśliwy, że umrę za wiarę”.

Kto zabił Garcię Moreno?

Nie ma wątpliwości, że zabiły go loże masońskie i inni wrogowie religii katolickiej.

Dlaczego go zamordowali?

Ponieważ widzieli w nim wzór katolickiego władcy.

Co Pius IX i Leon XIII sądzili o jego śmierci?

Pius IX powiedział: „Garcia Moreno zginął pod ciosami zamachowców, jako ofiara za swoją wiarę i chrześcijańskie miłosierdzie”. A Leon XIII: „Padł od ostrza nikczemnych dla Kościoła”.

Czy to oznacza, że Garcia Moreno nie miał żadnych wad lub niedoskonałości?

Wcale nie, ponieważ nawet najwięksi święci mają swoje wady i z tego powodu czynią pokutę.

Jak męczennicy zmywają swoje grzechy?

Przez przelanie swojej krwi dla miłości Boga; w takim stopniu, że doskonale oczyszczeni, natychmiast trafiają do raju.

Kto nadal nienawidzi Garcii Moreno?

Masoni, socjaliści, wrogowie Kościoła i ojczyzny; także niektórzy katolicy, poddani złym wpływom, pełni uprzedzeń, którzy nie znają tego bohatera.

Czy są jacyś ludzie, którzy go czczą i bardzo kochają?

Wszyscy katolicy i najlepsi ludzie w Ekwadorze; i podobnie wszyscy dobrzy ludzie poza Ekwadorem, z nielicznymi wyjątkami.

Czy można prosić o Bożą przychylność i błagać o cuda za wstawiennictwem Gabriela Garcii Moreno, przez posługiwanie się jego obrazem lub relikwiami?

Tak, ale tylko prywatnie; w przypadku cudu, stosownie jest zrelacjonować go dokładnie władzom kościelnym w celu dalszych działań. Pan Bóg ma w zwyczaju wysławiać swoje sługi w ten sposób.

Ojciec Ryszard Vásquez S.J.

Tłum. z j. ang. P.W. FSSPX

PF

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *