Frąckiewicz: Profetyzm Juana Donoso Cortesa

Analizując teksty, a przede wszystkim mowy chyba najbardziej znanego hiszpańskiego konserwatywnego myśliciela politycznego, czyli Juana Donoso Cortesa, możemy zauważyć, że wizje które snuł w XIX wieku, wydają się obecnie bliskie lub nawet spełnione, a słowa które wypowiedział o swoich czasach są nadal aktualne. Analizując dzisiaj dosyć istotny aspekt konfliktu trwającego za naszą wschodnią granicą, czyli wojnę informacyjną widzimy co się dzieję w mediach. Polskie media przedstawiają tak naprawdę jedną narrację, w dużym skrócie i uproszczeniu opiera się to na hasłach typu “Kolejny sukces wojsk ukraińskich” […]

Rękas: Ukraińscy naziści tłumili powstanie warszawskie

Powtarzane od kilku lat kłamstwa zaprzeczające udziałowi ukraińskich oddziałów zbrojnych kolaborujących z Niemcami w tłumieniu powstania warszawskiego – zostały w tym roku uzupełnione zgrabną analogią autorstwa prezydenta Andrzeja Dudy. Zwiedzając 1. sierpnia firmowaną posłankę PiS Małgorzatę Gosiewską wystawę „Warszawa–Mariupol – miasta ruin, miasta walki, miasta nadziei” głowa państwa polskiego była łaskawa stwierdzić: „To, co działo się tu w Warszawie, w trakcie II wojny światowej, kiedy toczyły się tutaj walki i kiedy Niemcy bezwzględnie mordowali cywilnych mieszkańców stolicy i niestety podobnie bezwzględna jest dzisiaj rosyjska agresja […]

Krzan: Niespełniony sen Sarmatów o potędze

Połągę nad Morzem Bałtyckim, u ujścia rzeki o tej samej nazwie, oraz miasto Oczaków nad Morzem Czarnym, u ujścia Bohu i Dniepru, dzieli odległość 1500 km. W XV wieku oba porty pozostawały we władaniu państwa polsko-litewskiego. W tamtych czasach, od wschodniej granicy na krańcach Smoleńszczyzny, było do Moskwy nie więcej niż 200 km. Legendarne, z dzisiejszej perspektywy, Międzymorze było wówczas polityczną rzeczywistością w wyniku unii dwóch państw, Polski i Litwy, sprzymierzonych przeciwko Zakonowi Krzyżackiemu i Moskwie. Swój niezwykły rozrost terytorialny Królestwo Korony Polskiej zawdzięczało Jagiellonom […]

Gajda: „Ostatni raz, kiedy Hiszpania, była Hiszpanią”

Ostatnimi czasy doszły nas smutne wieści o coraz szybciej postępującej laicyzacji w Królestwie Hiszpanii, o którym pisał portal PCh24.pl[1]. Laicyzacja jest ostatnimi czasy zjawiskiem bardzo powszechnym, jednak Hiszpania, przynajmniej w moim przekonaniu, uchodziła za państwo, które pomimo dosięgnięcia jej przez plagę demoliberalizmu utrzymuje swoją wierność Kościołowi Rzymsko-Katolickiemu. Okazało się, że również takie kraje jak Portugalia, w której przecież raz za razem wygrywa koalicja partii socjalistycznych[2], czy Hiszpanie również psują się od środka, pomimo przecież niedawnych dyktatur, które istniały w obydwu organizmach państwowych. Data opublikowania przez […]

Kochnowski: Marynarka wojenna Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej

Po 1945 roku Flota Stanów Zjednoczonych objęła niepodzielne panowaniem nad morzami i oceanami świata, przejmując berło królewskie od Royal Navy. Nawet w szczytowym okresie swego rozwoju (przełom lat 70./80. minionego stulecia) Flota Radziecka dowodzona przez „czerwonego Tirpitza” – admirała Sergieja Gorszkowa nie mogła być uznana za w pełni równorzędnego przeciwnika. Obecnie, gdy dobiegł kresu wieszczony przez proroka neoliberalizmu Francisa Fukuyamę „koniec historii”, Amerykanom wyrósł groźny konkurent. Marynarka Wojenna Chińskiej Republiki Ludowej tonażowo ustępuje jeszcze Amerykanom, ale w liczbie okrętów przewyższa już ich zasoby. Budzi to […]

Wegierski: On the 45th anniversary of Star Wars (1977): A retrospective review of this great space opera film

Star Wars (original theatre-version length 121 minutes) is the George Lucas masterpiece that has led to the emergence of one of the most salient of the current-day pop-culture mega-franchises. One tribute to the movie series is that tens of thousands of people in surveys of religious belief in (for example) Great Britain, have stated their religious affiliation as “Jedi Knight”.  The mystical martial order of the Jedi is one of the main elements around which the whole Star Wars universe revolves. The archetypal weapon of […]

Rękas: Pierwszy tranzytowy kryzys gazowy (1968-1970)

Czy wiecie Państwo kiedy zaczęły się pierwsze problemy z transferem rosyjskiego gazu ziemnego do Europy Zachodniej? Na długo przed powstaniem pierwszej transkontynentalnej nitki gazociągu, zaś kryzys wynikał ze sporu między Polską, a… Niemiecką Republiką Demokratyczną. To w jego wyniku po raz pierwszy straciliśmy szansę na zyski z tranzytu, na które musieliśmy poczekać aż do lat 90-tych, kiedy już sami zrobiliśmy wszystko, by się ich znów pozbyć. Zaczęło się w Polsce… Na początek przypomnijmy jednak, że historia gazu ziemnego, jako czołowego surowca energetycznego Europy – jest […]

Panasiuk: Wybieram Europę

Geopolityka nie jest jak niektórzy twierdzą narzędziem powstałym po to, by „dostarczyć rzekomo naukowej legitymizacji różnych imperialnych projektów –czy to amerykańskich, czy to niemieckich”. Takie rozumienie geopolityki dowodzi zupełnej ignorancji wagi problemów, którymi zajmuje się ta dziedzina. A problemy są ważkie i nie dotyczą tylko  imperiów, ale każdego bytu politycznego, który ma swoje miejsce gdzieś na mapie. Za tym tworem stoją zwykle konkretni ludzie, całe wspólnoty i ich problemy związane z walką o zachowanie status quo i oddziaływaniami na inne podmioty polityczne w czasie i […]

Wegierski: What should the legacy of Vimy Ridge, be for Canadians?

Mark Wegierski meditates on the possible meaning of the battle of Vimy Ridge for Canada, 105 years later. To many current-day observers, Canada’s participation in the First World War, and the great victory at Vimy Ridge in April 1917, may often seem like events that happened several centuries ago. The battle of Vimy Ridge was indeed one of the few bright spots in a grinding, bitter conflict. The roaring tide of change in Canada has been so massive, that it could appear that the events […]

Wegierski: On the 40th anniversary of Blade Runner (1982): A retrospective review of this great science fiction film

Blade Runner (1982). Harrison Ford (Rick Deckard), Rutger Hauer (Roy Batty), Sean Young (Rachael), Daryl Hannah (Pris), William Sanderson (J.F. Sebastian), Edward James Olmos (Gaff). Directed by Ridley Scott. Screenplay by Hampton Fancher, David Peoples, based on Do Androids Dream of Electric Sheep? (1968), by Philip K. Dick. 117 minutes (US theatrical release), Colour. Blade Runner (1982) is one of the greatest science fiction movies ever made. It really deserves the appellation “sf” rather than “sci-fi” – the former being the term for serious science […]