Chińska ekspansja w proradzieckiej Azji Centralnej

Staje się coraz bardziej oczywiste, że Chiny rozbudowują swoje wpływy w tym regionie przy użyciu środków ekonomicznych. Jeżeli realizacja chińskich planów pójdzie pomyślnie za kilka-kilkanaście lat państwa Azji Centralnej będą głównym źródłem ropy i gazu dla Państwa Środka. Taki rozwój wydarzeń będzie miał istotny wpływ na relacje chińsko-rosyjskie.

Kościół koptyjski. Zarys historii

Tradycja i dzieje koptyjskich chrześcijan pozostają bardzo mało znane nieznane, choć oni sami dzięki nasilającym się prześladowaniom zajmują coraz trwalsze miejsce w tzw. zbiorowej świadomości. Przybliżenie genezy i krókiej historii w/w tradycji religijnej należy więc uznać za jak najbardziej zasadne.