Klaus-Michael Mallmann, Martin Cüppers „Półksiężyc i swastyka – III Rzesza a świat arabski”

Klaus-Michael Mallmann, Martin Cüppers  „Półksiężyc i swastyka – III Rzesza a świat arabski”, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009, ss. 304

Książka pt. „Półksiężyc i swastyka – III Rzesza a świat arabski” porusza tematykę współpracy III Rzeszy z radykalnymi muzułmanami z państw Bliskiego Wschodu, obecnej Bośni oraz Albanii. Autorzy  ukazali genezę konfliktu arabsko –  żydowskiego na terenach Palestyny przed wybuchem I wojny światowej. Napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie  doprowadziła do kilku powstań antyżydowskich na terenach Palestyny, a ostatecznie pchnęła Arabów i Persów do współpracy z III Rzeszą.

Autorzy bardzo dokładnie wyjaśniają problematykę palestyńską w dniu wybuchu II wojny światowej. Co więcej zarysowują już wtedy stosunek Rzeszy do krajów Bliskiego Wschodu, który w tamtym okresie był zdecydowanie lekceważący. W kolejnych rozdziałach, wraz z biegiem wojennych wydarzeń, działalnością Rommla w Afryce, planem „Barbarossa” autorzy prezentują zmianę stosunku Hitlera i jego współpracowników do Arabów chcących walczyć o swoje terytoria. W tym czasie pojawiają się sylwetki dwóch najbardziej znanych arabskich współpracowników nazistów Muhammada Amina al-Husajniego oraz Raszida Ali al-Kilaniego. Po oficjalnym wsparciu nacjonalistów arabskich przez Rzeszę autorzy prezentują sytuację w państwach takich jak Syria, Irak, czy Iran. Jednak głównym punktem działalności nazistowskiej na tym terytorium miała być Palestyna, ze względu na prężną działalność al – Husajniego. Poznajmy również historię Einstazkommando  przygotowywanych do działalności na terenach arabskich. W ostatnich rozdziałach autorzy przedstawiają historie legionów SS, w których działali muzułmanie zarówno z Afryki, jak i Bośni oraz Albanii. Autorzy podają prawa i zwyczaje przysługujące tylko tym jednostkom (m.in. specjalna kuchnia) Bardzo interesująca jest historia bałkańskich żołnierzy SS spod znaku półksiężyca, w związku z  protestami Chorwatów. W ramach ciekawostek autorzy podają korespondencję Ante Pavelicia do naczelnych władz SS. Warto zwrócić uwagę również na to, iż książka nie skupia się tylko na Arabach, czy szerzej mówiąc na historii współpracy islamsko – nazistowskiej. W opis sytuacji wplatane są również losy Żydów mieszkających na tym terenie na czele z żydowskim ruchem oporu, czy problemami tej społeczności. Książkę kończy epilog, w którym można zapoznać się z dalszymi losami członków Einsatzkommando i działaczy arabskich.

Publikację warto polecić osobom zainteresowanym historią III Rzeszy i jednostek pomocniczych SS. Jest to jedna z tych książek, która ukazuje pragmatyzm nazistów, mimo różnic rasowych i kulturowych potrafili zawrzeć przymierze z ludźmi, których do tej pory uważali za niższych rasowo. Celem tego przymierza miała być eksterminacja Żydów, do których Arabowie pałali szczególną nienawiścią. Idea syjonizmu, osadnictwo palestyńskie, czy protektorat brytyjski nad „narodem wybranym” doprowadziły muzułmanów do fascynacji Hitlerem i jego Rzeszą.

Bogata faktografia, liczne źródła, dynamiczna sytuacja pozwalają dość szczegółowo zrozumieć specyfikę współpracy na linii radykalny islam – nazizm. Jedynym słabym punktem książki, do którego można mieć zastrzeżenia to jawne sympatia do państwa Izrael i Żydów  autorów, w związku z czym w pracy pojawiają się zwroty, które nie powinny się znaleźć w pracy historycznej. Jednak mimo tego jest to dobre studium, które może wprowadzić czytelnika w świat mało znanych nazistowskich kompromisów, bardzo interesujących zakulisowych gier politycznych, jak i specyficznej propagandy dr. Goebbelsa mającej na celu przyciągnięcie Arabów i irańskich muzułmanów do walki z Brytyjczykami i eksterminacji Żydów.

Książka jest dostępna na stronie Wydawnictwa Bellona: http://ksiegarnia.bellona.pl/index.php?c=boo&bid=3759

Tomasz Kosiński

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.