Tożsamościowa kontrkultura Torunium – wernisaż Krystiana Papierkiewicza

17 stycznia br. w Galerii „Omega” Towarzystwo Torunium im. Antoniego Bolta oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Toruniu zorganizowały tożsamościowy autorski wernisaż Krystiana Papierkiewicza, działacza społecznego i narodowego, członka Towarzystwa Torunium, a zarazem absolwenta  Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

     Wśród gości obecnych na wernisażu pojawili się inni toruńscy artyści, profesorowie i wykładowcy UMK, radni miejscy oraz rodzina i przyjaciele autora, pośród których nie zabrakło również  działaczy Torunium.Wystawa zatytułowana „Ostatnie drzwi przed niebem” przedstawia 12 prac, które stanowią ilustrację do poematów przypisywanych Mikołajowi Kopernikowi „Semptem Sidera”, a także do tomiku wierszy Charles’a Baudelaire’a pt. „Kwiaty zła”. Otwierający wystawę sekretarz  Oddziału Okręgowego KS „Civitas Christiana” w Toruniu p. Jan Biesek zwrócił uwagę na pozorną sprzeczność tematyczną prac. Z jednej bowiem strony uduchowione obrazy wychwalające piękno i dobro, przenoszące człowieka w transcendencję, z drugiej pełne melancholii, smutku i brzydoty, które wyzwalały w człowieku diametralnie inne odczucia. Obrazy te jednak odzwierciedlają charakter ziemskiej pielgrzymki ludzi do wieczności. Następnie głos zabrał kurator Galerii „Omega”, Marek Hoffmann, uznany toruński malarz, który omówił walory artystyczne wszystkich dzieł autora.

      Obrazy Krystiana Papierkiewicza są swoistym wyrazem jego bezkompromisowych przekonań oscylujących zarówno wokół kwestii stricte religijnych jak i tych wprost społeczno-politycznych. Swoją treścią i poziomem udowadniają, że tożsamościowa, by nie powiedzieć, iście narodowa ofensywa w dziedzinie kultury i kontrkultury bazując na duchu wyzwolenia od egoizmu, konsumpcjonizmu, materializmu, schematyzmu i doktrynerstwa poprawności politycznej ma się całkiem dobrze. Bo jak ujął prezes Boltczyków, Norbert Wasik, celem Towarzystwa Torunium im. Antoniego Bolta – „(…) bynajmniej nie jest reorganizacja współczesnej kultury, ale opcja zastąpienia jej nową. Występując przeciwko współczesnej konsumpcyjnej kulturze oraz systemowi społecznemu i politycznemu utrwalającemu jej przejawy odrzucamy  wartości, normy zachowania i styl życia prezentowane przez obecny system, z którym, mówiąc bez ogródek, najzwyczajniej działacze Torunium nie chcą mieć nic wspólnego”.  /ma &nw/

Galeria „Omega” rozpoczęła swą działalność na początku lat siedemdziesiątych. Była jedyną galerią w Toruniu dającą szansę artystycznego debiutu młodym absolwentom Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz prezentacji twórczości inspirowanej wartościami religijnymi i patriotycznym. Przez kolejne lata pojawiły się dziesiątki wystaw w wielu przypadkach wybitnych twórców jak Niesiołowski, Nikifor i wielu innych. Do dziś nieprzerwanie Galeria „Omega” stanowi szczególne miejsce integracji środowiska artystycznego oraz intelektualnego Torunia. W wielu przypadkach wernisaże stanowią interdyscyplinarną formą wyrazu artystycznego, co poprzez swą różnorodność nabiera cech oryginalnej prowokacji. Kontynuowana od tylu lat praca galerii już tym potwierdza i uzasadnia potrzebę swego istnienia. Na uwagę zasługuje fakt, że od ponad trzydziestu lat kuratorem galerii pozostaje artysta plastyk Marek Hoffmann. Galeria „Omega” stanowi integralny element działalności Oddziału Toruńskiego Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

ŹRÓDŁO: www.ttorunium.pl

www.facebook.com/Torunium

 a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *