Kosseckiana (materiały niepublikowane), cz. I.

18 stycznia Roku Pańskiego 1936 urodził się Śp. docent Józef Maria Stefan Ferdynand Kossecki h. Rawicz: socjocybernetyk, politolog, demograf, inżynier; wybitny naukowiec i popularyzator nauki, wielki polski patriota, badacz i obrońca Cywilizacji Łacińskiej, działacz antyaborcyjny, założyciel Narodowej Akademii Informacyjnej, gość urządzeń K! Baltia i K! Aquilonia. Z tej okazji na stronie socjocybernetyka.pl zamieściliśmy skany dotychczas niepublikowanych materiałów: opinii naukowej profesora Mariana A. Mazura o docencie Józefie M.S.F. Kosseckim z dnia 20 II 1976 roku (maszynopis + własnoręczny podpis) i tekstu wystąpienia Pana Docenta wygłoszonego w dniu 21 czerwca 1977 r. podczas obrad sekcji epistemologicznej Ogólnopolskiego Zjazdu Filozofów w Lublinie (list z imiennym zaproszeniem, maszynopis wystąpienia i odręczne notatki). Ponadto zamieszczamy niepublikowany dotychczas w internecie syllabus podyplomowego studium dziennikarsko-wydawniczego Uniwersytetu Wrocławskiego z 1972 roku, na którym wykładał doc. J. Kossecki (fragmenty dotyczące Pana Docenta + spis treści, wstęp etc.).

Podziękowania należą się wdowie po Panu Docencie – profesor Elżbiecie Kosseckiej – za udostępnienie materiałów.

Zachęcam do zapoznawania się z materiałami, „lajkowania”, „szerowania”, komentowania, przesyłania linków znajomym, polecania na swoich blogach etc.

https://socjocybernetyka.wordpress.com

https://www.facebook.com/polskaszkolacybernetyki/posts

Z socjocybernetycznym pozdrowieniem,

dr Maciej Henryk Górny

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 5]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *