Łuba: Fantazja kontra mizoandria. Czyli seksizm

Przez polskie media i internet przeszła fala oburzenia! Otóż w Gdańsku grupa osób, wraz z duchownym, dokonali palenia książek fantasy dla młodzieży! Krzyczy się o średniowieczu, głupocie, porównuje się akcję do akcji dokonywanych przez Niemców i ich przyjaciół. Poświęcony czas, energia oraz nakłady tej sprawie są nieadekwatne w porównaniu do tego, co realnie się stało. Niemalże równolegle mamy inną sprawę, która jest znacznie bardziej groźna dla naszego społeczeństwa, a może i cywilizacji. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację, zawierającą seksistowską definicję seksizmu!

Potoczne rozumienie terminu „seksizm” znaczy po prostu „dyskryminację ze względu na płeć”. W rekomendacji zaś znajduje się jako „objawianie się historycznie nierównych relacji władzy między kobietami i mężczyznami, które prowadzi do dyskryminacji i uniemożliwia pełny rozwój kobiet w społeczeństwie”. Oznacza to jedno – na terenie UE seksizm dotyczyć może tylko i wyłącznie kobiet. Jest to oczywiście seksistowskie podejście, ponieważ całkowicie ignoruje się wszelkiej maści zjawiska oraz tendencje traktujące mężczyzn gorzej, tylko ze względu na jego płeć. W sądach niemalże notorycznie za przestępstwo w rodzinie tej samej wagi mężczyzna otrzymuje wyrok cięższy niż kobieta. W sprawach rozwodowych też sądownictwo nastawione jest przeciwko mężczyznom, często i ostro ograniczając kontakt z dziećmi, przychylając się do decyzji o winie męża itd.

W przyjętym dokumencie znajduje się także informacja o tym, że istnieje związek pomiędzy seksizmem, a przemocą wobec kobiet i dziewcząt. Jest to kolejne seksistowskie podejście Komitetu Ministrów, wskazujące, że tylko kobiety mogą być ofiarą seksizmu. Jak jednak przyjrzymy się raportom publikowanym przez ośrodki badań statystycznych, przemoc domowa w stopniu przynajmniej równym dotyka tak mężczyzn jak i kobiet. W Polsce, wg CBOSu, jedyna większa różnica dotyczy przemocy psychicznej – 20% mężczyzn jej doświadcza podczas gdy u kobiet 16%.

Gorzej wygląda to przy społecznym przyzwoleniu. W tym samym raporcie CBOSu – w Polsce aż 84% społeczeństwa uważa uderzenie żony/partnerki przez mężczyznę za nieakceptowalne, a w przypadku uderzenia męża/partnera przez kobiety wskaźnik ten wynosi 56%.

Racją jest, że zjawisko seksizmu występuje i należy je zwalczać. Kryterium płci, w zdecydowanej większości przypadków, jest kryterium niemerytorycznym, pozbawionym sensu. Jednakże podejście przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy jest seksistowskie, fałszywe oraz mizoandryczne. Panujące trendy (zarówno w kategoriach międzyludzkich jak i na linii człowiek-prawo/państwo a także innych) wskazują, że takie podejście będzie się pogłębiać.

Czym jednak Polacy są karmieni? Paleniem książek w Gdańsku przez pewną grupę, która nie ma żadnej władzy ani nie jest żadnym wyznacznikiem. To ma być sprawa narodowa, pierwszorzędna? Nierzeczywiste opowiadania o magikach i wampirach mają pierwszeństwo względem odgórnej mizoandrycznej polityki, która jest sprzeczna ze zdrowym rozsądkiem?

Michał Łuba

Źródła

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2012/K_082_12.PDF

https://nczas.com/2019/03/30/kompletne-szalenstwo-sprawdz-czy-nie-jestes-seksista-rada-europy-przyjela-oficjalna-definicje/

https://niezalezna.pl/265256-przyjeto-definicje-seksizmu

Click to rate this post!
[Total: 8 Average: 4.9]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *