Łuba: Nie o „wyzwolenie” a o „zwycięstwo”…

Zastanawiałem się, czy wypowiedzieć się publicznie na temat, który w ostatnich tygodniach – to jest „czy ZSRR wyzwolił Polskę czy nie”. Czytałem różne artykuły, komentarze, słuchałem v-logów i innych form opisywania wydarzeń. Widziałem szermierkę semantyczną jednej i drugiej strony, widziałem darcie szat i licytowaniem krwi, infrastruktury, umysłów i dolarów, wyzywanie się obu stron od ruskich agentów poprzez ignorantów do volksdojczów. Widziałem wiele różnych odsłon tego sporu po chwili refleksji mnie to załamało… Dlaczego? Bo to jest kolejna bezsensowna wojna polsko-polska, niewarta ani jednej kalorii spalonej […]

Łuba: Przedrewolucyjny Iran

Po internecie kolejne okrążenia robią zdjęcia przedstawiające przedrewolucyjny Iran jako kraj dobrobytu i postępu. Widnieją na nich kobiety i mężczyźni w europejskich strojach, przy europejskich rozrywkach, gdzie wszyscy są uśmiechnięci, bawią się i w ogóle trwa sielanka. Zdjęcia te zestawiane są tymi z Islamskiej Republiki Iranu, na których widać kobiety ubrane w „chusty”, nieszczęśliwy i „szary” tłum oraz zabrudzone scenerie miejskie. Podpisy i opisy sugerują, bądź jednoznacznie mówią, że tamte dobre i pozytywne czasy zostały zatracone przez dopuszczenie duchownych do władzy bądź jak to religia doprowadziła […]

Łuba: „Jak obalić Putina” – poradnik

Wiele „mądrych głów” na Zachodzie poci swoje szare komórki, by wymyślić plan, spisek, scenariusz bądź algorytm, który doprowadziłby do odsunięcia Putina od władzy w Rosji. Wedle nich, odsunięcie obecnego prezydenta od decyzyjności doprowadzi do światowej harmonii, światowego dobrobytu, a przynajmniej zdemokratyzuje Rosję (co w dłuższej perspektywie przynieść może tylko dobroć, radość i miłość). Może ja nie jestem aż tak mądry jak owe „mądre głowy” (jeżeli przyjmiemy zarobki jako pewien wskaźnik), jednak przez pewien czynnik losowy uzyskałem wiedzę, dzięki czemu można „obalić Putina”. Gotowi? NIE ROBIĆ […]

Łuba: Czy przekroczono granicę?

W poniedziałek 10 czerwca 2019 roku dokonany został atak z użyciem noża na księdza dra Ireneusza Bakalarczyka, idącego na mszę. Jaki był powód czy motywacja ataku – jeszcze nie wiadomo. Nie chciałbym komentować ani osoby księdza, ani osoby napastnika. Chciałbym skomentować bardziej rzecz, którą można było zaobserwować wśród Polaków. Atak był otwarty, bezpośredni i fizyczny, z zamiarem zabójstwa. Ksiądz jako taki jest osobą publiczną. Gdybyśmy przedstawili taki obraz, bez szczegółów (wraz z tym, że ofiarą ataku był ksiądz) to w warunkach normalnych i dla normalnych […]

Łuba: Fantazja kontra mizoandria. Czyli seksizm

Przez polskie media i internet przeszła fala oburzenia! Otóż w Gdańsku grupa osób, wraz z duchownym, dokonali palenia książek fantasy dla młodzieży! Krzyczy się o średniowieczu, głupocie, porównuje się akcję do akcji dokonywanych przez Niemców i ich przyjaciół. Poświęcony czas, energia oraz nakłady tej sprawie są nieadekwatne w porównaniu do tego, co realnie się stało. Niemalże równolegle mamy inną sprawę, która jest znacznie bardziej groźna dla naszego społeczeństwa, a może i cywilizacji. Komitet Ministrów Rady Europy przyjął rekomendację, zawierającą seksistowską definicję seksizmu! Potoczne rozumienie terminu „seksizm” […]

Łuba: De Imperium

Inspiracją do napisania tego tekstu było nagranie z 7 lutego 2019 roku przez stowarzyszenie „Lubuszanie dla Rzeczpospolitej”, w którym to Państwo Wielomscy omawiają sprawę państwa narodowego, imperium, nacjonalizmu, itd (link do nagrania). Spośród nich ja bym chciał się skupić na sprawie imperium. Czym jest imperium? Pierwsze znaczenie słowa oparte jest o czysty formalizm. „Imperium”, jako słowo, wywodzi się z łacińskiego słowa rozkazywać/rządzić – impero/imperare. W okresie wczesnej republiki związane było to z urzędnikiem oraz zakresem jego kompetencji. W późniejszym czasie imperium ściśle związane jest z cesarstwem, czyli z rzymską […]

Łuba: Jak ruska cerkiew niezależność traciła

Wśród powszechnej, polskiej świadomości (tak ludowej jak i naukowej) panuje przekonanie, jakoby każda cerkiew prawosławna jest niemalże genetycznie skażona podległością względem władzy świeckiej. Ten obraz został zaprezentowany w paru polskich filmach i serialach w których padają określenia typu „oni zawsze za rządzącymi”. Także w świecie nauki mamy taką wizję. Jest to częściowo prawdą, albowiem był okres, w którym to cerkiew była całkowicie podporządkowana… jednakże tak zawsze nie było. W tym tekście chciałbym zająć się przypadkiem prawosławia ruskiego. Chciałbym także zaznaczyć, że przymiotnik „ruska” należy odczytywać […]

Łuba: O Polakach

            Czymże jest Polak i czymże jest Polskość? Analiz i rozważań było wiele, jednak najczęściej ocena idzie wzdłuż prywatnej linii ideologicznej (celują tu sami Polacy, chcąc przedstawić siebie jako tych dobrych) lub wykorzystaniu nastrojów do własnych celów (np. naziści pochwalający Polaków). Popełniane są też liczne błędy metodologiczne. Z tego powodu należy uznać je wszystkie za potencjalnie wątpliwe. By móc mówić o naturach czy własnościach jakiegoś narodu lub ludu wpierw trzeba uznać, że ludzie są nie tylko zbiorem indywiduów. Całkowite odrzucenie jakichkolwiek znamion gromadności w społeczeństwie […]

Łuba: Point de rêveries, Messieurs

            1856 roku car Rosji i król Polski, Aleksander II, powiedział Polakom „Żadnych marzeń, panowie”. Jaki był konkretny cel tych słów? Nie wiemy, ale mamy tutaj pewną cechę polskiej myśli politycznej – marzycielstwo. Fantastyczne pomysły i projekty trzymają się Lachów od wielu wieków, wielokrotnie prowadząc ich kraj i naród ku katastrofie. Ta cecha dotykała niemalże wszystkich grup ideowych istniejących w Polsce – zarówno stojących na pozycjach tzw. antyliberalnych i proliberalnych. Niestety, ale ten atrybut trwa nadal…             W ostatnich latach mieliśmy serię wydarzeń, uznawanych przez […]