„Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej”. Recenzja książki

Agnieszka Roguska, Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012, ss. 250

            Uczestnictwo w życiu społecznym ma obecnie dwa wymiary – globalny i lokalny. Te dwa typy funkcjonowania w rzeczywistości zmediatyzowanej przekładają się na jej postrzeganie. Dlatego tak ważna i bezcenna jest współcześnie edukacja medialna, będąca działem pedagogiki medialnej. Ma ona na celu przygotowanie człowieka do pełnego wykorzystywania mediów i posługiwania się nimi dla dobra własnego oraz ogółu. Wbrew pozorom nie jest to jednak tak proste, jakim zdaje się w teorii. Niemniej współczesny czytelnik jest w o tyle dobrej sytuacji, że ma do dyspozycji bardzo dobrą pod względem merytorycznym, a przy tym niezwykle ciekawą książkę autorstwa Agnieszki Roguskiej pod tytułem „Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej”, która pozwala zrozumieć dokonujące się w przestrzeni medialnej zmiany i dostrzec potencjał jej towarzyszący.

            Książka ta składa się z siedmiu rozdziałów, przy czym wszystkie razem naświetlają kwestie: działalności społeczno-edukacyjnej, kulturalnej mediów. Rozdział pierwszy został poświęcony kwestiom definicyjnym. Autorka przybliżyła sposoby operacjonalizacji pojęć ważkich dla dalszych rozważań. Po krótce omówiła również specyfikę współczesnych mediów oraz konsekwencje – pozytywne i negatywne – ich społecznego oddziaływania. Dalej rozróżniła skale mikro od makro w lokalnym i globalnym ładzie. Precyzyjnie zarysowała związane z ich istnieniem dylematy i wątpliwości, kierując uwagę czytelnika ku socjalizacji medialnej. Ciekawe jest użycie pojęcia „mediotyzm”, często pomijanego w literaturze przedmiotu. Dzięki temu czytelnik dowie się między innymi tego, kto i na co jest narażony w dobie funkcjonowania w łonie „medialnego śmietnika”.

            Czytelników zainteresowanych potencjałem mediów lokalnych zachwyci syntetyczne ujęcie funkcji, jakie realizują, na przykład: integrującej środowisko lokalne, wzorcotwórczej, uniformizacyjnej, upowszechniania różnorodnych treści, interwencyjnej, dokumentacyjnej, ludycznej, inspirującej, interpersonalnej oraz ukazanie ich znaczenia w szerszym kontekście. Warte przemyślenia jest przyznanie im roli strażnika kultury i tożsamości regionalnej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz wynik konfrontacji polskiej polityki medialnej z unijną. Wnioski powstałe na podstawie tych refleksji, szczególnie te dotykające powoli zarysowujących się tendencji, a także umieszczenie wartości promowanych w mediach – ale nie tylko tych – na tle postmodernizmu, ukaże wskazówki na temat potrzeby uczestniczenia w procesie edukacji medialnej i regionalnej.

             Agnieszka Roguska opowiada się za rozpatrywaniem mediów globalnych i lokalnych jako dobrych środków, które faktycznie mogą być wykorzystywane do wspierania procesu edukacyjnego. Są wszak w stanie wyzwolić potencjał społeczny drzemiący w społecznościach poddawanych wpływowi medialnemu. Wszystkie swoje argumenty, autorka bardzo dobrze zobrazowała, wyjaśniła i udokumentowała.

            Publikacja pod tytułem „Media globalne – media lokalne. Zagadnienia z obszaru pedagogiki medialnej i edukacji regionalnej” zainteresuje nie tylko studentów i nauczycieli akademickich zajmujących się problematyką mediów lokalnych i globalnych, ale i osób odpowiedzialnych na kształtowanie edukacji medialnej w Polsce. Zawiera wiele interesujących spostrzeżeń o charakterze teoretycznym i praktycznym, dzięki czemu pozwoli zrozumieć, zbyt często niedostrzegany potencjał mediów lokalnych. Jest to książka zdecydowanie warta polecenia użytkownikom mediów.

Krzysztof Wróblewski

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej „Impuls”: http://impulsoficyna.com.pl/wyszukaj/media-globalne-media-lokalne,1343.html

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *