Michelle Goldberg, „Wojny reprodukcyjne. Płeć, władza a przyszłość świata”

Michelle Goldberg, Wojny reprodukcyjne. Płeć, władza a przyszłość świata, przeł. Agnieszka Weseli-Ginter, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2011, ss. 424

            Książka autorstwa Michelle Goldberg – dziennikarki, badaczki, autorki światowych bestsellerów, pod tytułem „Wojny reprodukcyjne. Płeć, władza a przyszłość świata” to dzieło potrzebne i długo oczekiwane na polskim rynku wydawniczym. Zawiera ono przedstawienie panoramy globalnej walki kobiet o ich prawa reprodukcyjne. Trzeba przy tym zaznaczyć, że autorkę odznacza intersubiektywne spojrzenie na świat i nie przekonuje ona do podejmowana mniej lub bardziej akceptowanych przez różne środowiska wyborów. Dokonuje ona rzetelnego sprawozdania z ich istnienia w różnych zakątkach ziemi.

            Także autor niniejszej recenzji nie celuje w nakłonieniu do niczego czytelników. Chce raczej zwrócić uwagę na istniejący na świecie problem w zakresie domagania się przez kobiety przyznania im określonych praw. A monografia ta przybliża treść i formy tych żądań, co posiada znaczącą wartość poznawczą. Rozmach i rzetelność odznaczające Michelle Goldberg zasługują na uznanie. To pierwsza tak merytoryczna i bogata pod względem merytorycznym oraz źródłowym publikacja w Polsce. Warto po nią sięgnąć, aby dowiedzieć się jak daleko w obszarze przedmiotu jej zainteresowania zabrnęły poszczególne kraje, czy też gwoli ścisłości – obywatelki.

            Michelle Goldberg nie można odmówić tego, że dąży do ukazania całościowego wymiaru poszczególnych zagrożeń. Poza tym, że stara się – i dobrze jej to wychodzi – przedstawić przyczyny, przebieg i konsekwencje konkretnych wystąpień, inicjatyw czy innych form działalności działaczek, wybiega myślą dalej. Spekuluje, pokazuje odbiorcy – co byłoby lub co mogłoby być wówczas, gdyby kobiety otrzymały określone przywileje bądź poniosły fiasko w pewnych względach. Godne przemyślenia są te tezy – skądinąd bardzo ciekawie sformułowane i poparte słabo lub prawie w ogóle nieznanymi przez polskiego czytelnika danymi oraz przykładami. Można je zaakceptować, odrzucić, a już na pewno warto przedyskutować.

            Bardzo interesujące jest ujęcie stanowiące propozycję spojrzenia na kobiece ciało jako zdumiewające pole bitwy, na którym dochodzi wciąż do kolejnych starć. Mierzą się na nim oraz walczą o nie – politycy, feministki, fundamentaliści różnej maści, zwolennicy określonych poglądów ideowych roszczący sobie prawo do decydowania o tym, co jest niejako poza nimi, a co wedle ich widzenia ma warunkować kontekst ich funkcjonowania we współczesnym świecie. Wnioski sformułowane gwoli podsumowania rozważań w tej sferze nasuwają ciekawe przesłanki refleksji nad bezpieczeństwem narodowym, międzynarodowym w różnych aspektach. Dlatego książkę tę warto uznać za interesującą nie tylko dla walczących stron, ale i uczonych zajmujących się między innymi: socjologią, politologią, bezpieczeństwem narodowym, bezpieczeństwem wewnętrznym, stosunkami międzynarodowymi i dziedzinami pokrewnymi. Mogą one wszak posłużyć jako wartościowa inspiracja do nowatorskich badań.

            Autorka wyraźnie ukazuje konsekwencje dyskryminacji kobiet między innymi dla mężczyzn. Zwraca przy tym uwagę na uwarunkowania istniejące w różnych kulturach, na różnych kontynentach. Efekt jest imponujący, albowiem wnikliwy czytelnik dostrzeże dzięki temu, że dotąd pojmował tylko to, co było eksponowane za sprawą medialnych przekazów, jedynie warstwę naskórkową rzeczywiście ważnych problemów. Odkryje ważniejsze ich oblicza, jakie nie doczekały się dotychczas wyczerpującego omówienia.

            Michelle Goldberg nie banalizuje ani nie spłyca zagadnień. Na wszystko patrzy dokładnie oraz opisuje to odbiorcy z nieopisaną precyzją. Na przykład, rysując historię działań Amerykanów zmierzających do uzyskania zamaskowanej kontroli nad płodnością kobiet, daje spojrzenie jednocześnie na siłę umierających jednostek, które walczyły o lepsze życie dla swoich sióstr.

            Książka autorstwa Michelle Goldberg pod tytułem „Wojny reprodukcyjne. Płeć, władza a przyszłość świata” to pozycja obowiązkowa dla czytelników interesujących się tematyką społecznej partycypacji kobiet oraz waśni, w jakie są one z tego tytułu uwikłane. Autorka raczej nie solidaryzuje się z kobietami, albowiem owocnie dąży do zarysowania wpływów ich działań – negatywnych oraz pozytywnych – na życie: kobiet, dzieci i mężczyzn. Jednocześnie przedstawienia, do czego te wojny o prawa reprodukcyjne doprowadziły oraz do czego jeszcze mogą doprowadzić.

            Monografia ta ma na polskim rynku wydawniczym wartość nieocenioną. Nareszcie wszak polski czytelnik otrzymał możliwość oparcia swoich argumentów na faktach uwolnionych od myślenia życzeniowego, czy jak to często u nas bywa – wyrobionych na podstawie błędnych przekonań dotyczących innych sfer życia. Otrzymał także solidną dawkę wiedzy, z którą może dyskutować, polemizować, poddawać krytyce. Wartość poznawcza dzieła jest znaczna – warto przemyśleć jej treść i znaczenie.

Piotr Tomaszewski

Książka jest dostępna na stronie Wydawcy: http://www.czarnaowca.pl/feminizm/wojny_reprodukcyjne,p735702364

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *