NIe dla in vitro z kasy miejskiej

W związku z podjętą w dniu 18 marca uchwałą Rady Miasta Szczecin dotyczącą przekazania środków na finansowanie procedur in vitro informuje Państwa, że w dniu 16. 04.2013 złożyłem w Regionalnej Izbie Obrachunkowej wniosek o uchylenie /zawieszenie tej uchwały jako niezgodnej z obowiązującym prawem (wniosek w załączniku).

Prawo złożenia takiego wniosku przysługuje każdemu obywatelowi i w takim charakterze jako obywatel przedmiotowy wniosek złożyłem ale w istocie jest to kolejny akt podejmowany przez szczecińską Prawicę Rzeczpospolitej wyrażająca publicznie od dawna zastrzeżenia wobec zarówno procedury in vitro jak i jej finansowania ze środków publicznych. Chciałbym tutaj przypomnieć protest jaki zorganizowaliśmy 23.11.2012 roku jako Prawica Rzeczpospolitej przed UM i apel który wówczas skierowaliśmy do radnych Szczecina (Apel w załączniku).

Z poważaniem Paweł Słomski

pełnomocnik Prawicy Rzeczpospolitej

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *