OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA NIEMIECKA MYŚL POLITYCZNA I PRAWNA XX WIEKU

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

NIEMIECKA MYŚL POLTYCZNA I PRAWNA XX WIEKU

7-8 KWIETNIA 2016

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

7 kwietnia – Czwartek

13:00 – 14:00 – Rejestracja uczestników konferencji.

14:00 -14:15 – Przywitanie gości. Otwarcie pierwszego dnia konferencji.

14:15 – 15:50 – PIERWSZY PANEL:

14:15-14:30 – Mgr Jan Sobiech – Uniwersytet Warszawski – Normatywizm w ujęciu Hansa Kelsena

14:30-14:45 – Mateusz Ambrożek – Uniwersytet Jagielloński  Rewolucja nihilizmu. Nazizm a realizm polityczny w twórczości Hermanna Rauschninga

14:45-15:00 – Kamil Leśniewski – Uniwersytet Jagielloński – Czy cena walki z terroryzmem ma swoje granice? Renesans decyzjonizmu Carla Schmitta

15:00-15:15 – Michał Stencel – Uniwersytet Wrocławski – Wizja państwa w myśli ordoliberalnej.

15:15-15:30 – Mikołaj Golema – Uniwersytet Wrocławski - Teoria i praktyka „chrześcijańskiego państwa korporacyjnego” w Austrii lat trzydziestych XX wieku”

15:30 – 15:50 – dyskusja.

15:50 – 16:15 – Przerwa kawowa.

16:15 – 18:10 – DRUGI PANEL

16:15-16:35 – Dr Gaweł Strządała – Polskie Towarzystwo GeopolityczneLata decyzji Oswalda Spenglera, jako „literatura źle obecna” w Trzeciej Rzeszy

16:35 -16:55– Mgr Kasjan Kasprzak – Uniwersytet Śląski – Koncepcje ładu gospodarczego w myśli Waltera Euckena i Wilhelma Roepkego

16:55-17:15 – Krzysztof Bokwa – Uniwersytet Jagielloński –

Erik von Kuehnelt-Leddihn – monarchista, liberał, antydemokrata

17:15-17:35 – Mgr Tomasz Pułról – Uniwersytet Adama Mickiewicza- Pomiędzy prawem pozytywnym a naturalnym: formuła Radbrucha

17:35-17:55 – Marcin Jędrysiak – Uniwersytet Wrocławski- Koncepcja autonomii personalnej w myśli Karla Rennera i Otto Bauera

17:55-18:15 – Dyskusja

18:10– Zakończenie pierwszego dnia konferencji

II Dzień Konferencji

8 kwietnia – Piątek  

9:20 – 11:30 – Rozpoczęcie drugiego dnia Konferencji oraz pierwszy panel.

9:30-9:50 – Mgr Norbert Slenzok – Uniwersytet Śląski - Misesowska metodologia nauk społecznych a Hansa Hermanna Hoppego rehabilitacja monarchii. Krytyka.

9:50-10:10 – Olgierd Sroczyński – Uniwersytet Jagielloński – ”Liberalizm jako teoria antypolityczna w ujęciu Carla Schmitta”

10:10-10:30 – Mgr Stefan Sękowski – Nowa Konfederacja / Gość Niedzielny - Liberalizm poniósł klęskę? Myśl Aleksandra Rüstowa a przemiany polityczno-gospodarcze w Polsce po 1989 roku

10:30-10:50 - Mgr Marcin Chmielowski – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej F.A. Hayeka strategia na rzecz wolności i jej rothbardiańska krytyka Mgr

10:50:-11:10 – Mgr Tomasz Wiśniewski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  Katechon i chrześcijański obraz historii
11:10-11:30 – Dyskusja

11:30 – 12:00 –Przerwa kawowa.

12:00 – 14:00 – DRUGI PANEL – PANEL EKSPERCKI

12:00-12:25 –Mgr Magdalena Ziętek-Wielomska – Instytut Badawczy Pro Vita Bona Czy każdy Niemiec jest socjalistą? Socjalizm jako „Leitbild” niemieckiej myśli politycznej i prawnej pierwszej połowy XX wieku

12:25-12:50 – Prof. dr hab. Adam Wielomski – Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Czy Carl Schmitt był katolickim konserwatystą?

12:50 – 13:15 – Prof. dr hab. Marek Maciejewski – Uniwersytet Wrocławski 

 Główne założenia dokryny niemieckiego rewolucyjnego konserwatyzmu

13:15-13:35 – Prof. dr hab. Maria Zmierczak – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Patriotyzm konstytucyjny – Niemiecka idea polityczna, która już przeminęła?

13:35-14:05 – Dyskusja

14:05-14:30 – Przerwa kawowa

14:30 – 16:10 – TRZECI PANEL – PANEL EKSPERCKI

14:30-14:55– Dr Tomasz Scheffler – Uniwersytet Wrocławski – Zjednoczenie Europy w niemieckiej myśli politycznej XX wieku.

14:55-15:20 - Prof. dr hab. Adam Bosiacki – Uniwersytet Warszawski - Wolność i liberalizm Hansa Kelsena a dwudziestowieczna myśl polityczna i prawna w Niemczech.

15:20 – 15:45 – Dr Łukasz Święcicki – Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach Czy Leo Strauss był myślicielem niemieckim?   

15:45-16:15 – Dyskusja

16:15– ZAKOŃCZENIE DRUGIEGO DNIA KONFERENCJI

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *