Polecamy Czytelnikom kwartalnik „Wiadomości Ziemiańskie”

Kwartalnik Wiadomości Ziemiańskie, wydawany od 2002 r., jest oficjalnym organem prasowym PTZ. Inicjatorem jego powstania i pierwszym redaktorem naczelnym był p. Andrzej Laudowicz. Od roku 2006 do 2009 r. funkcję redaktora naczelnego pełnił  p. Wojciech Włodarczyk. Od roku 2009 redaktorem naczelnym jest p. Zofia Pacuska.

Celem pisma jest możliwie szerokie prezentowanie tematyki ziemiańskiej, zarówno w kontekście historycznym jak i współcześnie. Jest to szczególnie ważne po latach zaniechań i niechęci władz do prowadzenia badań nad tą tematyką. Naszą intencją jest dotarcie do możliwie szerokiego kręgu odbiorców, zarówno wywodzących się z tej warstwy jak i ludzi interesujących się historią i architekturą. Na naszych łamach publikowane są artykuły dotyczące historii ziemiaństwa i jego roli w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym kraju. Prezentowane są również sylwetki i dokonania najwybitniejszych przedstawicieli i rodzin wywodzących się z tej warstwy społecznej. Dużo miejsca poświęcamy także w przedstawieniu działalności patriotycznej ziemian oraz i ich udziałowi w walkach o niepodległość Polski. Wszystkie materiały są obficie ilustrowane, korzystając z zasobów archiwów rodzinnych autorów publikacji.

za: http://www.ptz.info.pl/#!ziemianskie

a. me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

0 thoughts on “Polecamy Czytelnikom kwartalnik „Wiadomości Ziemiańskie””

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *