Prof. Andrzej Nowak: PO to neoendecja

Na se.pl prof. Andrzej Nowak – historyk o radykalnie pisofilskich sympatiach – twierdzi, że:

1/ „PO przyjęła w zasadzie perspektywę Dmowskiego i endecji. Powiedziałbym, że dzisiaj polityce PO towarzyszy duch Romana Dmowskiego. (…) Oczywiście nie ma w tej polityce elementu antyniemieckiego, ale jest bardzo silny aspekt zgody z Rosją. I odcięcie się od prób budowania śmiałych wizji polskiej polityki wschodniej, opartej na szczególnych stosunkach ze wschodnimi sąsiadami, a zwłaszcza z Ukrainą”

2/ Testament Piłsudskiego realizuje „PiS. Ta tradycja była bardzo bliska śp. Lechowi Kaczyńskiemu. Myślę, że w tym przypadku jest to świadome nawiązanie do tradycji Polski śmiałej, odważnej, szukającej partnerów w narodach zagrożonych imperializmem rosyjskim. Odważnie przeciwstawiającej się mu”.
Więcej

Komentarz: Ach, gdybyż to była prawda! Niestety, PO w polityce wschodniej realizuje tylko nieco rozmiękczony projekt pisowsko-sanacyjny. O tym, że partia ta prowadzi podobną politykę wschodnią świadczy ostatnia – kompromitująca min. Sikorskiego – afera z popieraniem białoruskiej opozycji „demokratycznej”. Żaden endek nie popierałby żadnej „demokratycznej opozycji” na Białorusi !!! [aw].

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *