Relacja z konferencji poświęconej Lidze Narodowo-Demokratycznej

Liga Narodowo-Demokratyczna (LN-D) została założona w sierpniu 1957 r. decyzją kol. Przemysława Górnego oraz dr Józefa Kosseckiego. Na konferencji w siedzibie warszawskiego IPN z dnia 26 stycznia b.r. w charakterze prelegenta występował tylko pierwszy z założycieli tej formacji. Drugi z współtwórców tej pierwszej w historii powojennej Polski został zaproszony w charakterze gościa. Na konferencji nie zabrakło działaczy Obozu Wielkiej Polski (OWP) zaproszonych przez weteranów LN-D.

                Organizacja wywodziła się z rozwiązanego przez władze PRL w styczniu 1957 r. Związku Młodych Demokratów (ZMD), będącego młodzieżówką Stronnictwa Demokratycznego (SD). Drugim z liderów ZMD był właśnie kol. Przemysław Górny, bardzo popularna wówczas osoba na Uniwersytecie Warszawskim. Student prawa, znany z inteligentnych wypowiedzi m.in. licznych polemik z Jackiem Kuroniem, z których zawsze wychodził zwycięsko, co sam adwersarz przyznawał w swoich pamiętnikach. Dr Kossecki był natomiast twórcą programu nowo powstałej organizacji.

Liga miała charakter typowo formacyjny, wzorowała się na historycznej Lidze Narodowej, od której przejęła również stopnie wtajemniczenia. Formacja funkcjonowała w latach 1957-60 tj. do momentu aresztowania jej przywódców i działaczy przez Służbę Bezpieczeństwa. Wśród jej liderów należałoby także wymienić: Mariana Barańskiego, Henryka Klatę i Janusza Krzyżewskiego. Rolę wychowawców i prelegentów pełnili seniorowie Obozu Narodowego na czele z mecenasem Leonem Mireckim oraz prof. Janem Piotrem Bogdanowiczem.

Konferencję zorganizowaną z okazji 55. rocznicy powstania Ligi otworzył prof. Jan Żaryn dokonując tym samym wstępnej prezentacji tej formacji. Następnie przemawiali kolejno: dr Rafał Sierchuła, dr Krzysztof Kaczmarski, dr Krzysztof Kawęcki oraz Jan Łopuszański. Zaprezentowano tym samym historię samej organizacji jak również sylwetki nieżyjących już działaczy: mec. Leona Mireckiego, prof Bogdanowicza oraz Janusza Krzyżewskiego.

Następnym punktem programu były przemówienia liderów LN-D, głos zabierali: kol. Przemysław Górny, mec. Marian Barański oraz Henryk Klata. Wśród uczestników nie zabrakło licznej delegacji działaczy OWP na czele z kol. Zbigniewem Bilskim oraz dr hab. Janem Eugeniuszem Malinowskim.

Radosław Wybrański (Łódź)

Fot. Kamil Wierzbicki

a.me.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *