Sergo Kuruliszwili (red.), „Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji”

Sergo Kuruliszwili (red.), Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2014, ss. 158.

            Pomimo nieustannego rozwoju nowoczesnych technologii i stałego zwiększania standardów współczesnej edukacji zestawienie wskazanych czynników w praktyce pozostaje wciąż wyzwaniem. Dlatego też każda publikacja starająca się przyczynić do rozwikłania tegoż problemu posiada niebagatelną rolę. Jednakże wkładem (zarówno w naukę, jak i praktykę), o szczególnej wadze są monografie napisane przez specjalistów w tej dziedzinie. One dopiero mogą mieć realny wkład w poprawę stanu edukacji. Do takich publikacji – z najwyżej półki – zalicza się silnie rekomendowana właśnie znakomita praca zbiorowa pod redakcją Sergo Kuruliszwili pod tytułem „Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji”.

            Książka składa się z ośmiu rozdziałów, które – co szczególnie ważne – zostały opracowane przez specjalistów w swoich dziedzinach: „Technologia informacyjna determinantem zmian edukacyjnych”, „Media i cyberprzestrzeń”, „Cyfrowy podział”, „Psychologiczne aspekty użytkowania Internetu”, „Digital Natives: krok w stronę zrozumienia pokolenia sieci”, „Nauczyciel wobec technologicznych wyzwań”, „Autorytet nauczyciela” i „Konektywizm w edukacji społeczeństwa informacyjnego”. Każdy z nich został poświęcony odrębnemu aspektowi relacji pomiędzy technologią a edukacją. Jednocześnie – każdy dostarcza innych, cennych inspiracji, które mogą przyczynić się do podwyższenia kompetencji społecznych oraz zwiększenia skuteczności i efektywności procesu kształcenia.

            Autorzy koncentrują się na pokazaniu zróżnicowanych narzędzi do pracy z ludźmi. Prezentują ich wady i zalety, wyjaśniają w jakich sytuacjach są one możliwe do zastosowania, a w jakich wykluczone. Jednocześnie nie tracą z pola widzenia człowieka, który pojawi się w procesie kształcenia niezależnie od jego etapu i kontekstu. Istotne jest przy tym dojrzałe i odpowiedzialne podejście do teleinformatyki, jakie reprezentują naukowcy, którzy wypowiedzieli się na kartach swoich prac. Mianowicie zdiagnozowali wyzwania, potrzeby, szanse i zagrożenia współczesnej edukacji. Zwrócili uwagę nawet na marginalizowane zagadnienia takie jak na przykład luka pokoleniowa czy elastyczność umysłu człowieka. Nakreślili pola newralgiczne, a jednocześnie wymagające nieustawicznego monitorowania i im – słusznie zresztą – poświęcili najwięcej uwagi.

            Tutaj warto zaznaczyć, iż czytelnik nie powinien mieć obaw w kontekście możliwości celnego wdrożenia zaproponowanych rozwiązań. Autorzy bardzo wyraźnie przy prezentacji narzędzi określili sposoby ich efektywnego zastosowania. Na tyle dokładnie, że ryzyko pomyłki zostaje zminimalizowane, a na horyzoncie gwarantem staje się perspektywa sukcesu. Uwzględnili przy tym także najbardziej aktualne i najsłabiej dotąd rozpoznane zagrożenia jak na przykład: dziecięcy hazard internetowy – child grooming. Warto bardzo uważnie zapoznać się z tymi wyzwaniami, aby uwrażliwić się na współczesne, palące problemy, które jeszcze kilka lat temu nie miały miejsca i były niemożliwe.

            Z książki pod redakcją Sergo Kuruliszwili pod tytułem „Technologie informacyjne a zmiany współczesnej edukacji” bez wątpienia owocnie skorzystają nauczyciele, decydenci, rodzice, dzieci, jednym słowem wszyscy ci, którzy uczestniczą w procesie kształcenia na dowolnym jego etapie. Zaprezentowane podejścia pozwalają zdać sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach nie można poprzestać na diagnozie sprowadzającej się do stwierdzenia „jest źle”. Umożliwiają one przede wszystkim pełne uświadomienie sobie szans, jakie wynikają z refleksyjnego wdrażania nowoczesnych technologii do procesu edukacji. To właśnie czyni tę książkę tak ważną, aktualną i wartą polecenia.

Książka jest dostępna na stronie Oficyny Wydawniczej Impuls: http://impulsoficyna.pl/wyszukaj/technologie-informacyjne-a-zmiany-wspolczesnej-edukacji,1627.html

Krzysztof Wróblewski

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *