Wielomski : KPO, czyli niemieckie ultimatum dla Polski

Jörg Kukies – sekretarz stanu w Kancelarii Federalnej RFN i główny doradca kanclerza Olafa Scholza w imieniu swojego pryncypała oświadczył, że Niemcy zgodzą się na dalszy proces rozszerzania Unii Europejskiej i przyjęcia do niej nowych państw, ale pod warunkiem zgody państw członkowskich na gruntowną rewizję traktatów unijnych. Zapewne nie pomylę się stwierdzając, że głównym adresatem niemieckiego ultimatum jest Polska. Gdy pod koniec sierpnia 2022 roku w czeskiej Pradze kanclerz Olaf Scholz wygłosił swoją mowę programową o konieczności gruntownej reformy Unii Europejskiej, to na tych łamach […]

Szlęzak: Jurgielt z Unii Europejskiej

Jednym z najbardziej haniebnych terminów w historii Polski był i jest jurgielt. Zwłaszcza w XVIII wieku jurgielt był symbolem upadku Polski. Chodziło o to, że obce mocarstwa opłacały polskie elity polityczne, by te podejmowały decyzje korzystne dla tych mocarstw. Była to wręcz zinstytucjonalizowana forma uzależnienia Polski, prowadząca ostatecznie do rozbiorów. Mimo powszechnego upadku przyzwoitości w życiu politycznym tamtych czasów, określenie kogoś jurgieltnikiem miało wielką siłę hańbiącą. Śladem tego jest mogiła z XIX wieku w lesie koło Zbydniowa, opodal Stalowej Woli. Według tradycji leży w niej […]

Majcher: Kaczyński – fałszywy katechon

Istotną część naszej obecnej debaty publicznej zajmuje kwestia naszych relacji z Unią Europejską i ciągłą odmową wypłacenia nam środków z Krajowego Planu Odbudowy przez KE. Sprawa konfliktu z UE zdaje się nieco przypominać dobrze znany mit o Syzyfie. Kiedy już spór z Unią na jakiś temat wydaje się rozwiązany i polskie władze mają przekonanie, że udało im się wnieść ostatecznie ten mityczny kamień, to ponownie organy unijne znajdą kolejny powód do konfliktu, tym samym powodując upadek kamienia i zmagania rządu polskiego, żeby się z unijnymi […]