Bała: Moich siedem najważniejszych książek w życiu

Prof. Adam Wielomski nominował mnie do wskazania siedmiu najważniejszych książek, które mnie ukształtowały (hot book challenge?). Jak rozumiem Pismo Święte nie kwalifikujemy do kategorii „książki”. Kolejność będzie raczej przypadkowa. Spróbujmy: 1. A. Sylwestrzak, Historia doktryn polityczno-prawnych, – za wprowadzenie do świata myśli politycznej i prawnej, później było już „z górki”, 2. R. Dmowski, Myśli nowoczesnego Polaka, – za naukę realizmu i intelektualne przekreślenie marzycielstwa oraz tradycji romantyzmu. To nawet nie kwestia poszczególnych postulatów, tylko ten chłodny „anglosaski” pragmatyzm, tak obcy polskiej literaturze politycznej…, 3. Tutaj […]

Bała/Zawisza: Czy polscy politycy zarobią na koronawirusie?

Jaką opinię na temat ograniczeń, restrykcji prawnych związanych z epidemią koronawirusa ma były parlamentarzysta w klubie PiS? Czy doradca parlamentarzystów, a obecnie mecenas, stosuje się do noszenia maski? Czy ktoś zarobił z polskich polityków na epidemii i imporcie artykułów medycznych do Polski? Jak ograniczenia wpłyną na naszą wolność? Tego dowiecie się w mojej pierwszej publicznej rozmowie z ludźmi związanymi z polityką, prawem, biznesem. Były Poseł, obecnie przedsiębiorca Artur Zawisza i doktor nauk prawnych, mecenas Paweł Bała byli moimi pierwszymi gośćmi.  

Połosak: Wariant jugosłowiański. Odpowiedź dr Pawłowi Bale

      Z zainteresowaniem wysłuchałem zamieszczonego na portalu Konserwatyzm.pl nagrania, zawierającego wypowiedź Pana dra Pawła Bały w sprawie przedłużenia kadencji obecnego Prezydenta RP do lat siedmiu. W toku swych rozważań dr Bała odwołał się również do przepisu, obecnego w konstytucji FR Jugosławii z roku 1974, dotyczącego prezydentury jugosłowiańskiego marszałka, Josipa Broz-Tito „bez ograniczeń w trwaniu mandatu”.     Zaiste, ciekawe jest i interesujące odwołanie do zapomnianego przykładu jugosłowiańskiego. Owszem, Konstytucja Jugosławii z roku 1974 wypowiadała się o prezydenturze marszałka w sposób opisany przez dra Bałę, jednak […]

Bała: Dyktatura w czasach epidemii

Kwestia stanów nadzwyczajnych stanowi wspólny przedmiot zainteresowania nauk o bezpieczeństwie, nauk prawnych i nauk politycznych. Państwo Polskie pierwszy raz od uchwalenia Konstytucji RP z 1997 r. zaprowadziło stan wypełniający wszelkie znamiona konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego – drogą ustawową, lecz pozakonstytucyjną. I Kościół, przez Średniowiecze będący gwarantem pokojowego ułożenia stosunków międzyludzkich, u progu nowożytności musiał ustąpić miejsca nowemu gwarantowi pokoju – państwu. To państwa okazały się być jedyną siłą zdolną zapobiegać lub przynajmniej ograniczać skutki wojen religijnych, nawet tak prymitywnymi metodami, jak przez zaprowadzenie „zasady terytorialności” i […]