„Rosyjska Cerkiew jest niezależna od państwa” – z prawosławnym duchownym Georgijem Maksimowem rozmawia A. Piwar

„Cerkiew w Rosji nie otrzymuje żadnego dofinansowania od państwa, wydatki duchownych też nie są opłacane przez państwo. Cerkiew musi płacić za wszystkie komunalne usługi – prąd, ogrzewanie, wodę. Prawnie Cerkiew jest oddzielona od państwa. W takim razie, w czym ta zależność od państwa miałaby się wyrażać? Czy tylko w tym, że raz do roku patriarcha spotyka się z prezydentem?” – mówi w wywiadzie dla MP ojciec Georgij Maksimow. W 2012 roku na Zamku Królewskim w Warszawie Cyryl I, patriarcha Moskiewski i Całej Rusi oraz abp […]

Ziętek-Wielomska: Wierzenia religijne i przynależność narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej – raport Pew Research Center

  Przenikanie się tożsamości narodowej i religijnej w regionie dawniej zdominowanym przez ateistyczne reżimy stało się przedmiotem niedawno opublikowanego raportu sporządzonego przez  amerykański instytut badawczy Pew Research Center. „Mniej więcej ćwierć wieku po upadku „żelaznej kurtyny” i Związku Radzieckiego wyniki nowego, szeroko zakrojonego badania przeprowadzonego przez Centrum Badawcze Pew wskazują, że w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których reżimy komunistyczne kiedyś poddawały praktyki religijne represjom i promowały ateizm, wzrosła rola religii jako ważnej części tożsamości indywidualnej i narodowej” – tymi słowami rozpoczyna się tenże raport. […]

Lewicki: Mity rusofobów cz 5: „Prawosławnych na Ukrainie jest więcej niż w Rosji”

Niewiele bardziej absurdalnych tez można wymyślić niż ta, że prawosławnych na Ukrainie jest więcej niż w Rosji. A jednak rusofoby i przed formułowaniem tak piramidalnych nonsensów się nie powstrzymują. Normalnemu i średnio inteligentnemu człowiekowi wprost trudno uwierzyć, że można głosić takie brednie. Aby pokazać, że jest to jednak możliwe, podam konkretne przykłady, że nie zmyślam. Opinia taka ukazała się np. na portalu Fronda w 2010 roku. Autor podpisujący się jako AJ/Rz napisał „Ponadto na Ukrainie prawosławie ma się lepiej, niż w Rosji. Praktykujących wiernych prawosławnych […]

Raźny: Rozpad ZSRR i powrót Rosji do chrześcijaństwa

8 grudnia minęła 25. rocznica rozpadu ZSRR, dającego początek dalszym procesom dezintegracyjnym w Europie, a jednocześnie integracyjnym – w ramach UE i NATO. Rozpad miał cywilizowaną formę rozwiązania Związku Radzieckiego i podpisania tzw. porozumień białowieskich. W rzeczywistości oznaczał krach totalitaryzmu komunistycznego i całkowitą dyskredytację jego podstawy – ideologii komunizmu. Wieloaspektowość tych procesów rzutuje po dzień dzisiejszy na wyjaśnienie upadku państwa radzieckiego i komunizmu. Główną rolę w interpretacji tego wydarzenia odgrywa jednak polityka historyczna panującej opcji politycznej, coraz bardziej widoczna zarówno w dziedzinie nauk społecznych, jak […]